THL: Pelkän peruskoulun suorittaneiden äitien lapset voivat huonommin – ei ystäviä tai harrastuksia

Lapsuuden sosiaalinen asema vaikuttaa hyvinvointiin pitkälle aikuisuuteen.

Lapsuuden sosiaalinen asema vaikuttaa hyvinvointiin pitkälle aikuisuuteen. (Kuvituskuva Fotolia)

Lapsuuden perheen koulutustaso on yhteydessä myös nuoren saamaan toimeentulotukeen.

HYVINVOINTI Vanhempien koulutus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin nuori voi. THL:n tuoreen raportin mukaan perheen koulutustason vaikutus näkyy eri-ikäisillä nuorilla selvästi. Pelkän peruskoulun suorittaneiden äitien lapset voivat huonommin kuin korkeammin koulutettujen äitien jälkikasvu. He kokevat useammin terveytensä huonoksi ja että heillä ei ole ystäviä tai harrastuksia.

Raportissa tarkasteltiin hyvinvointia laajasti useilla eri mittareilla. Sen mukaan koulutustason mukaiset hyvinvointierot ovat pysyneet jokseenkin ennallaan tarkastelujakson aikana vuosina 2013–2017.

– Perheen koulutustaso vaikuttaa sekä yläkouluikäisten tyttöjen että poikien hyvinvointiin niin, että vähiten koulutettujen äitien lapset voivat huonommin usealla hyvinvoinnin osa-alueella. Pojilla erot näyttävät olevan kuitenkin jyrkemmät. Erot hyvinvoinnissa näkyvät myös toisen asteen opiskelijoilla selvästi, kertoo tutkimuspäällikkö Laura Kestilä THL:stä.

Vanhempien koulutus vaikuttaa merkittävästi nuoren koulumenestykseen ja toisen asteen koulutusvalintoihin. Lapsuuden perheen koulutustaso on yhteydessä myös nuoren saamaan toimeentulotukeen: useamman vuoden toimeentulotukea saaneiden nuorten aikuisten osuus oli suurempi vähän koulutettujen vanhempien lapsilla.

– On hyvin tiedossa, että hyvinvointi ja terveys vaihtelevat aikuisilla koulutuksen, tulotason ja ammattiaseman mukaan. Kuitenkin myös lapsuuden sosiaalinen asema vaikuttaa hyvinvointiin pitkälle aikuisuuteen. Yhteiskunnan pitäisikin tasoittaa erilaisten lähtökohtien eroja. Erityisesti heikommassa asemassa olevien perheiden tulisi saada sellaista tukea, joka lisää niiden hyvinvointia, Kestilä sanoo.

Raportin aineistona käytettiin vuosien 2013, 2015 ja 2017 Kouluterveyskyselyitä, jotka kattavat yläkoulun 8. ja 9.-luokkalaiset ja lukioiden ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Perheen koulutusta mitattiin äidin koulutuksella.

Lisäksi aineistona oli Kansallinen syntymäkohortti 1987. Siihen on kerätty laajasti erilaista rekisteritietoa kaikista Suomessa vuonna 1987 syntyneistä. Julkaisu on osa THL:n tuottamaa Suomen sosiaalinen tila -raporttisarjaa.

Lue myös: Hätkähdyttävä tutkimustulos – köyhän perheen lapsilla on suurempi riski kuolla syöpään

Kommentoi Facebookissa