Tilastokeskuksen kylmät luvut – omaisuusrikokset vähenivät, seksuaalirikokset kasvoivat rajusti

Nuoriin alaikäisiin tyttöihin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat olleet viime aikoina vahvasti julkisuudessa.

Nuoriin alaikäisiin tyttöihin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat olleet viime aikoina vahvasti julkisuudessa. (Kuvituskuva Fotolia)

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 13,8 prosenttia vuonna 2018.

RIKOKSET Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2018 kaikkiaan 439 200 rikoslakirikosta, mikä on 800 tapausta eli 0,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 205 100, mikä on 2,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin 7,5 prosenttia enemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 27,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2018 aikana poliisin tietoon tuli 788 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 429 600, mikä on 0,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2018 aikana 8 800 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 5 900 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2017 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 5,4 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 3,5 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 7 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 300.

Henkirikosten määrä lisääntyi

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 33 200, mikä on 360 tapausta eli 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 640, mikä on 60 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 90 mikä on 17 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 354, mikä on 6 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 338 eli 93 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Raiskausrikosten kokonaismäärä oli alle vuoden 2017 tason vielä heinäkuussa, mutta elo-syyskuussa ilmoituksien kokonaismäärä ylitti vuoden 2017 tason. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 363 mikä on 16,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Lisäksi ilmoitettiin 1 019 muuta seksuaalirikosta. Näistä 529 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 115 tapausta enemmän kuin vuonna 2017, mutta yhtä paljon kuin vuonna 2016. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset vähenivät

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2018 aikana tietoon yhteensä 205 100, mikä on 5 700 vähemmän kuin edellisvuonna. Petoksia tuli ilmi 23 800, mikä on 1,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 650, mikä on 15,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2018 aikana ilmi 6 000, mikä on 700 tapausta eli 10,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 208. Maksuvälinepetosten määrä on ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Erityisesti ulkomailla tai sieltä käsin tehdyt maksuvälinepetokset ovat vähentyneet.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 740, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 aikana. Ryöstöistä törkeitä oli 311. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi 3 400, mikä on 6,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 aikana.

Varkausrikoksia tuli tietoon 122 000, mikä on 3 400 tapausta vähemmän kuin vuonna 2017. Törkeitä varkauksia kirjattiin 3 050, mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 4 900, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 45 300, mikä on 400 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja -näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Rattijuopumuksista yli puolet huumeista

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2018 aikana tietoon kaikkiaan 19 100, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Tietoon tulleista rattijuopumuksista vajaa 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 7 300, mikä on 3,7 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 11,1 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista noin 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 28 900, mikä on 4,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 4 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 200. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 19 100, mikä on 12,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2018 identiteettivarkauksia kirjattiin 3 750, mikä on 200 tapausta vähemmän kuin vuonna 2017. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

  • Lähde Tilastokeskus

Lue myös: Oulun poliisi selventää epäiltyjä seksuaalirikoksia – tästä yhdeksässä tutkittavassa tapauksessa on kyse

Kommentoi Facebookissa