Tulli tutki kananmunaa sisältävät tuontielintarvikkeet – ei löytynyt fiproniilia

Korkeimmilla kananmunista mitatuilla pitoisuuksilla aineella saattaa olla terveyshaittavaikutuksia erityisryhmille kuten pienille lapsille.

Korkeimmilla kananmunista Euroopassa mitatuilla fiproniilin pitoisuuksilla saattaa olla terveyshaittavaikutuksia erityisryhmille kuten pienille lapsille. (Kuva Fotolia)

Kahdesta näytteestä löydettiin kuitenkin merkkejä fiproniilin hajoamistuotteesta.

ELINTARVIKKEET Tulli on kohdentanut riskiarvion perusteella elokuun 2017 alusta alkaen valvontatoimia ja Tullilaboratorion tutkimuksia kananmunaa sisältäviin prosessoituihin tuontielintarvikkeisiin. Päivän Lehti kirjoitti Euroopassa esiintyneestä kananmunaskandaalista tässä.

Tuontielintarvikkeiden näytteistä määritetään fiproniilin ja sen hajoamistuotteiden mahdollinen esiintyminen. Tulli on tutkinut vuodesta 2007 alkaen kaikista torjunta-aineanalyysiin tulevista tuontielintarvikkeiden näytteistä fiproniilin mahdollista esiintymistä. Vuodesta 2009 alkaen tuontielintarvikkeiden tutkimuksiin on lisätty fiproniilin hajoamistuote fiproniilisulfoni.

Näytteitä on otettu muun muassa Ruotsista, Saksasta ja Latviasta tuoduista majoneeseista sekä Virosta, Ruotsista, Ranskasta ja Englannista tuoduista leivonnaisista. Tullilaboratorioon toimitetuista 26 näytteestä 18 näytteen osalta tutkimukset ovat valmistuneet, eikä niistä löydetty fiproniilia.

Yhdestä leivonnaistuotteesta ja yhdestä majoneesista on Tullilaboratorion tutkimuksissa löydetty fiproniilin hajoamistuotetta fiproniilisulfonia alle 0,001 milligrammaa kilossa, joka on huomattavasti torjunta-aineanalyysimenetelmän määritysrajaa pienempi pitoisuus – määritysraja 0,005 milligrammaa kilossa.

Fiproniilisulfonia havaittiin elintarvikkeista, jotka koostuvat useista eri raaka-aineista, joten jäämän alkuperää ei voida varmuudella tietää. Lisäksi havainnot fiproniilin hajoamistuotteesta alittavat sallitut enimmäismäärät, joten tuotteet on arvioitu määräyksien mukaisiksi.

Tulli jatkaa tehostettuja valvontatoimia ja tullilaboratoriotutkimuksia kananmunaa sisältävien prosessoitujen tuontielintarvikkeiden osalta. Tullilaboratoriossa tutkitaan parhaillaan Ranskasta ja Tanskasta tuotuja leivonnaisia sekä Saksasta ja Italiasta tuotuja tuorepastoja.

Tulli tekee yhteistyötä elintarvikevalvonnassa elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa.

Kommentoi Facebookissa