Tulli tutki suomalaisten verkkokauppojen ravintolisiä – lähes 80 prosenttia todettiin määräysten vastaisiksi

Tulli valvoo vuosittain noin sadan Suomeen tuodun ravintolisän määräystenmukaisuutta. (Kuvituskuva Fotolia)

Ravintolisissä oli lääkeaineita, kiellettyjä lisäaineita sekä virheellisiä pakkausmerkintöjä ja terveysväittämiä.

RAVINTOLISÄT Tulli valvoi suomalaisissa verkkokaupoissa myytäviä ravintolisiä tehostetusti alkuvuodesta 2022. Tehovalvonnan tarkoituksena oli selvittää, löytyykö Suomeen tuoduista ravintolisistä lääkeaineita, joita tuotteissa ei saisi olla. Valvonnan kohteeksi valikoituivat erityisesti urheilijoille sekä seksuaalivietin kohottamiseen tarkoitetut ravintolisät, joita myydään suomalaisissa verkkokaupoissa.

Lähes joka kolmannesta Tullin tutkimasta tuotteesta löytyi rohdoskasveja tai lääkeaineita. Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joten Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko valmistetta pidettävänä lääkkeenä, jos se sisältää lääkeluettelon liitteessä mainittua lääkeainetta tai rohdoskasvia.

Lisäksi kielletyt lisäaineet sekä virheelliset pakkausmerkinnät ja terveysväittämät antoivat aiheita huomautuksiin tai tuotteen hylkäämiseen. Tutkituista 24 tuotteesta jopa 79 prosenttia todettiin määräysten vastaisiksi. Tulli kielsi 13 tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen sellaisenaan.

Kolme tuotetta sisälsi kiellettyjä lisäaineita ja yhden tuotteen ravintoainepitoisuus oli liian pieni. Lisäksi ravintolisissä oli kiellettyjä tai hyväksymättömiä ravitsemus- ja terveysväitteitä sekä muita kuluttajaa harhaanjohtavia pakkausmerkintävirheitä.

Kuudelle tuotteelle Tulli antoi huomautuksen. Syinä olivat pakkausmerkintävirheet, mutta lisäksi yksi ravintolisistä sisälsi ainesosaa, jota epäiltiin hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi. Asian tarkempi selvittäminen on tavaranhaltijan vastuulla. Uuselintarvike tarvitsee aina EU:n hyväksynnän ennen markkinoille tuomista.

Tulli valvoo vuosittain noin sadan Suomeen tuodun ravintolisän määräystenmukaisuutta. Aiemmat tulokset olivat syynä myös alkuvuoden 2022 tehovalvonnalle.

– Tässä tehovalvonnassa näytteenotto kohdennettiin riskiperusteisesti tuoteryhmiin, joiden osalta meillä oli jo aiempia havaintoja määräystenvastaisuuksista. Lisäksi kiinnitimme huomiota tuotteista esitettyihin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, Tullilaboratorion tulliylitarkastaja Jenni Vuokko.

Ravintolisät ovat viime vuosina olleet tuoteryhmä, jossa todetaan kaikkein eniten määräysten vastaisia tuotteita. Vuonna 2021 Tulli tutki yhteensä 116 Suomeen tuotua ravintolisää, ja niistä määräysten vastaisiksi todettujen osuus oli 76 prosenttia.

Lue myös: Tulli paljasti viime vuonna yli 5 400 tullirikosta – ennätysmäärät nuuskaa ja huumelääkkeitä takavarikossa

Kommentoi Facebookissa