Tuotanto kasvoi koko maassa – mutta Helsingin seudulla kaksi kertaa enemmän

Liiketoiminta kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä rahoituksessa.

Liiketoiminta kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä rahoituksessa. (Kuva Fotolia)

Yritysten tuotannon kasvun lisäksi myös työllisten ja työpaikkojen määrä lisääntyi.

YRITYKSET Koko maassa tuotanto kasvoi loka–joulukuussa prosentin edellisvuodesta. Helsingin seudulla toimivien yritysten tuotanto kasvoi jopa kaksi prosenttia viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Tuotannon kasvun vauhti kuitenkin tasaantui, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsaus 1/2017 -julkaisusta.

– Tutkimus vahvistaa, että Helsingin seudun merkitys Suomen kasvun veturina ja yritystoiminnan keskittymänä on yhä merkittävämpi, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Kun vertailuvuotena käytetään vuotta 2012, viimeksi kuluneen vuoden aikana koko maassa tuotanto on kasvanut vajaan prosentin vertailuvuoden tasosta, mutta Helsingin seudulla se oli keskimäärin reilut neljä prosenttia korkeammalla tasolla.

Keskeisistä toimialoista suhdannekehitys jatkui Helsingin seudulla vahvana viimeisellä vuosineljänneksellä palvelualoilla: liiketoiminta kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä rahoituksessa. Myös kaupan ja kotitalouksien palveluiden liiketoiminta kasvoi.

Jalostusaloista rakentamisen kasvu jatkui erittäin vahvana, mutta teollisuuden loppuvuoden kehitys oli heikkoa. Teollisuudessa tarvitaankin nyt investointeja ja vahvaa panostusta digitalisaation hyödyntämiseen.

– Toivottavasti aikaisempaa valoisammat näkymät rohkaisevat yrityksiä investoimaan. Samalla viranomaisten lupakäsittelyä on merkittävästi nopeutettava, jotta ainakaan pitkät käsittelyajat eivät hidasta orastavaa kasvua, Pakarinen muistuttaa.

Myös Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrän trendikehitys jatkui vahvana viime vuoden lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna seudun työpaikkojen ja työllisten määrä kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä puolitoista prosenttia.

– Ammattimaisesta työvoimasta on pulaa yhdeksällä prosentilla teollisuuden ja rakentamisen yrityksistä ja 13 prosentilla palvelualojen yrityksistä. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että kohtuuhintaisen asumisen kauniista tavoitteesta päästään mahdollisimman nopeasti konkreettisiin toimenpiteisiin, Pakarinen korostaa.

Kommentoi Facebookissa