Turvapaikanhakijoiden tyytymättömyys purkautuu rikoksina – sekä uhrit että epäillyt yleisimmin nuoria miehiä

Turvapaikanhakijoiden mielenosoittajien telttaleiri Rautatientorilla Helsingissä keväällä 2017.

Turvapaikanhakijoiden mielenosoittajien telttaleiri Rautatientorilla Helsingissä keväällä 2017. (Kuva AOP)

Tutkimuksen mukaan rikokset ovat tyypillisesti pahoinpitelyjä ja uhkailuja vastaanottokeskuksissa.

POLIISI Turvapaikanhakijoiden rikoksissa korostuvat vastaanottokeskuksissa tapahtuvat pahoinpitelyt ja uhkailut, ilmenee Poliisiammattikorkeakoulussa tehdystä tutkimuksesta. Seuraavaksi yleisimpiä rikoksia olivat turvapaikanhakijoiden omaisuusrikokset, seksuaalirikokset sekä vastaanottokeskuksiin ja niiden henkilökuntaan kohdistuneet rikokset.

Tutkimuksessa selvitettiin poliisin tietoon tulleita turvapaikanhakijoihin liittyviä rikoksia. Aineistona olivat vuonna 2016 tapahtuneet poliisiasiain tietojärjestelmään kirjatut ilmoitukset, joissa turvapaikanhakija on rikoksesta epäilty tai uhri. Aineisto koostui kaikkiaan 1 565 ilmoituksesta. Ilmoitusten kirjausvuonna Suomessa oleskeli enimmillään noin 30 000 turvapaikanhakijaa ja vähimmillään noin 20 000.

– Ilmoituksista selvisi, että vastaanottokeskuksissa tapahtuneiden rikosten taustalla on usein kulttuuriin ja uskontoon liittyviä erimielisyyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia asukkaiden välille. Pahoinpitelyksi päätynyt tilanne on saattanut alkaa hyvin pienestä yksityiskohdasta, kertoo tutkija Suvi-Tuuli Mansikkamäki Polamkista.

Toinen tutkimuksessa esille tullut syy ongelmille on turvapaikanhakijoiden tyytymättömyys oloihin vastaanottokeskuksessa.

– Tyytymättömyys purkautuu rikoksina, jotka kohdistuvat vastaanottokeskuksiin ja niiden henkilökuntaan. Turvapaikanhakija saattoi uhkailla henkilökuntaa tai rikkoa irtaimistoa, jotta saisi siirron toiseen vastaanottokeskukseen.

Koko aineistossa uhreja oli yhteensä 1 066. Heistä reilu kaksi kolmasosaa oli miehiä, yli puolet korkeintaan 25-vuotiaita ja 49 prosenttia Irakin kansalaisia. Rikoksesta epäiltyjä henkilöitä oli 1 052 ja heistä 95 prosenttia oli miehiä, hieman yli puolet korkeintaan 25-vuotiaita ja 62 prosenttia Irakin kansalaisia.

Yksi henkilö saattoi esiintyä aineistossa useamman kerran, joten todennäköisesti sekä uhreja että rikoksesta epäiltyjä oli aineistossa vähemmän kuin kokonaismäärät kertovat.

– Irakilaisia ja afganistanilaisia tuli ylivoimaisesti eniten turvapaikanhakijoina Suomeen vuosina 2015– 2016 ja heitä oli myös rikoksesta epäiltyinä lukumäärällisesti eniten. Kansalaisuuksittain vertaillen rikoksesta epäiltyjen joukossa on suhteessa eniten algerialaisia, valkovenäläisiä ja marokkolaisia. Heidän kohdallaan puhutaan kuitenkin huomattavasti pienemmästä maahantulijoiden määrästä, arvioi Suvi-Tuuli Mansikkamäki.

Seksuaalirikoksia aineistossa oli 161, ja rikoksiin oli kirjattu 147 uhria. Seksuaalirikoksen uhri oli useimmiten naispuolinen suomalainen henkilö. Alle 18-vuotiaiden osuus uhreista oli 46 prosenttia.

Tutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja se on yksi kolmesta osiosta laajemmassa poliisin ja Maahanmuuttoviraston TURVA-hankkeessa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF yhdessä Oulun vastaanottokeskuksen ja Poliisihallituksen kanssa. Hanke jatkuu tammikuuhun 2019.

Lue myös: Maahanmuutto ei enää liity sotiin – ”Afrikan maiden väestönkasvu ajaa siirtolaisia Eurooppaan”

Kommentoi Facebookissa