Tutkimus selvitti – onko päivähoitoon osallistuneilla lapsilla korkeampi todistuksen keskiarvo peruskoulussa?

Päivähoitoon osallistuneiden lasten peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli 0,2 arvosanaa korkeampi kuin kotihoitoon osallistuneiden lasten.

Päivähoitoon osallistuneiden lasten peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli 0,2 arvosanaa korkeampi kuin kotihoitoon osallistuneiden lasten. (Kuva Fotolia)

Tuoreen tutkimuksen mukaan lasten päivähoito on yhteydessä parempaan koulumenestykseen.

PÄIVÄHOITO Kotihoidon tuen sisaruskorotuksen käyttö eli siirtyminen suoraan kotihoidosta peruskoulun ensimmäiselle luokalle on yhteydessä heikompaan koulumenestykseen peruskoulussa. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyönä tehdystä tuoreesta tutkimuksesta.

– Ennen ensimmäistä kouluvuottaan päivähoitoon osallistuneiden nuorten päättötodistuksen keskiarvo oli korkeampi verrattuna niihin nuoriin, jotka olivat kotihoidossa ennen koulun aloittamista, kertoo professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta.

Lisäksi päivähoitoon osallistuneista nuorista useampi suoritti toisen asteen tutkinnon 25. ikävuoteen mennessä verrattuna niihin nuoriin, jotka olivat kotihoidossa. Tutkimuksessa seurattiin vuonna 1987 syntyneitä nuoria, joilla oli yksi- tai kaksivuotias sisarus vuonna 1993.

Päivähoitoon osallistuneiden lasten peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli 0,2 arvosanaa korkeampi kuin kotihoitoon osallistuneiden lasten. Sen sijaan päivähoidon ja toisen asteen tutkinnon suorittamisen välillä ei havaittu yhteyttä sen jälkeen, kun valikoituminen oli otettu huomioon.

Saadut tulokset koulumenestyksestä ovat linjassa aikaisempien ulkomaisten ja kotimaisten tulosten kanssa.

– Tulokset eivät osoita syy-yhteyttä päivähoitoon osallistumisen ja koulumenestyksen välillä, mutta ne herättävät silti kriittisiä kysymyksiä siitä, kannustaako kotihoidon tuen sisaruskorotus perheitä hoitamaan vanhempia alle kouluikäisiä lapsia kotona, millä voi olla vaikutusta nuorten koulumenestykseen, Hiilamo toteaa.

Tutkimuksessa verrattiin niitä nuoria, jotka olivat olleet kotihoidossa kotihoidon tuen sisaruskorotuksen turvin viisi- ja kuusivuotiaina ja niitä nuoria, jotka osallistuivat päivähoitoon ennen kouluun menoa.

Koulumenestystä mitattiin peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon sekä toisen asteen tutkinnon suorittamisella. Päivähoitoon osallistuminen pääteltiin kotihoidon tuen sisaruskorotuksen avulla. Valikoitumista eri ryhmiin kontrolloitiin ottamalla huomioon lapsen sukupuoli, äidin ikä, äidin koulutus ja muiden lasten lukumäärä.

Lue myös: Päiväkotien henkilökuntaa marssii ulos – uusi varhaiskasvatuslaki mielenosoituksen kohteena

Kommentoi Facebookissa