Tutkimus yllättää – valtion töissä viihdytään parhaiten

Naisten työuran ja naisten ammatillisen aseman parantaminen vaatii jatkossakin tuntuvia ponnisteluja.

Naisten työuran ja naisten ammatillisen aseman parantaminen vaatii jatkossakin tuntuvia ponnisteluja. (Kuva Fotolia)

Tilanne on silti huono, esimiesten puutteellisiin johtamistaitoihin joudutaan puuttumaan aina vain enemmän.

TYÖELÄMÄ STTK:n teettämän kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista työntekijöistä eli 57 prosenttia kokee, että heidän työpaikallaan ei edistetä lainkaan tai edistetään melko huonosti suunnitelmallista työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Vain 39 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän työpaikallaan edistetään erittäin tai melko hyvin työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Ikäryhmistä alle 35-vuotiaat olivat tyytymättömimpiä työhyvinvoinnin edistämiseen. Ammattiaseman mukaan tarkasteltuna ylemmistä toimihenkilöistä tyytyväisiä työhyvinvoinnin edistämiseen oli 53 prosenttia, mutta toimihenkilöistä vain 46 ja työntekijöistä vain 33 prosenttia vastaajista.

Työnantajasektorilla oli vaikutusta tyytyväisyyden tunteeseen. Valtiolla 57 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän työpaikalla tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista erittäin tai melko hyvin. Kuntasektorilla näin ajatteli vain 41 prosenttia vastaajista. Yksityisellä sektorilla vain 36 prosenttia.

– Panostus työhyvinvointiin on aivan liian riittämätöntä kaikilla sektoreilla ja työpaikoilla. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisellä on merkittävä vaikutus työurien pidentymiseen, sairauspoissaolojen vähentymiseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Menetetyn työpanoksen kustannukset ovat erittäin suuria, STTK:n johtaja Katarina Murto korostaa.

Työhyvinvoinnin merkitys tulee korostumaan entisestään työelämän murroksen myötä. Sen merkitys onkin tiedostettu selvästi aiempaa paremmin, siitä keskustellaan enemmän ja useat työnantajat panostavat siihen ihan tosissaan.

– Mutta kuten kyselyn tuloksetkin osoittavat, tilanne on silti erittäin huolestuttava ja vielä on paljon tehtävää jäljellä hyvän tason saavuttamiseksi laajemminkin, Murto lisää.

STTK:n henkilöstön edustajien barometrin mukaan henkilöstön edustajat ovat joutuneet vuosi vuodelta puuttumaan yhä enemmän johtamis- ja esimiestyöstä aiheutuviin ongelmiin. STTK esittääkin, että työnantajalla tulee olla lakisääteinen velvoite varmistaa esimiesten riittävä osaaminen ja taidot esimiehenä toimimiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen.

Aula Research toteutti kyselyn STTK:n toimeksiannosta 22.11.–8.12.2016 välisenä aikana, ja siihen vastasi yhteensä 1 061 työssäkäyvää henkilöä ympäri Suomen.

Kommentoi Facebookissa