Työikäiset naiset ovat miehiä fyysisesti aktiivisempia – vanhemmissa ikäryhmissä ei ole eroja

Tutkimuksessa käytettiin ranteessa pidettyä liikemittaria, joka esimerkiksi monissa kotiaskareissa kerryttää aktiivisuutta.

Tutkimuksessa käytettiin ranteessa pidettyä liikemittaria, joka esimerkiksi monissa kotiaskareissa kerryttää aktiivisuutta. (Kuva THL)

Yli 65-vuotiailla fyysinen aktiivisuus laskee jo aamupäivän jälkeen.

TERVEYS Naiset ovat fyysisesti aktiivisempia kuin miehet 65. ikävuoteen asti. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä ei ole sukupuolten välisiä eroja fyysisessä aktiivisuudessa. Tulokset selviävät FinTerveys 2017 -tutkimuksesta, jossa mitattiin vuorokauden kokonaisaktiivisuutta.

Tutkimuksessa fyysistä aktiivisuutta mitattiin liikemittarilla, jota käytettiin ranteessa seitsemän vuorokauden ajan päivin ja öin.

– Tuloksia voi osin selittää se, että tässä tutkimuksessa käytettiin ranteessa pidettyä liikemittaria, joka esimerkiksi monissa kotiaskareissa kerryttää aktiivisuutta toisin kuin vyötäröllä pidettävä mittari. Tutkimusten mukaan naiset tekevät keskimäärin miehiä enemmän kotiaskareita, kertoo tutkija Heini Wennman.

FinTerveys-tutkimuksen tulokset havainnollistavat myös fyysisen aktiivisuuden ajoittumista vuorokauden aikana. Työikäisillä eli alle 65-vuotiailla fyysinen aktiivisuus lisääntyi aamun tuntien aikana klo 05–10 ja pysyi yllä myöhäisiltapäivään asti, mutta yli 65-vuotiailla fyysinen aktiivisuus lähti jo aamupäivän jälkeen laskuun. Yli 65-vuotiaat rauhoittuivat yöksi nuorempia aiemmin, ja aamulla heidän aktiivisuustasonsa nousi myöhemmin kuin nuoremmilla.

Lauantai ja sunnuntai poikkesivat muista viikonpäivistä fyysisen aktiivisuuden osalta. Tutkimuksessa havaittiin, että viikonloppuna aamupäivän tunteina fyysisen aktiivisuuden taso oli korkeampi kuin muina viikonpäivinä tuohon aikaan.

– Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erilaisten liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämistoimien kohdentamisessa esimerkiksi eri ikäryhmille. Jatkotutkimuksissa tarvitsee kuitenkin syventyä tarkemmin rannemittarilla mitatun vuorokauden aikaisen fyysisen aktiivisuuden laatuun, jotta esimerkiksi sukupuolten välillä havaittuja eroja voidaan ymmärtää paremmin, Wennman toteaa.

FinTerveys-tutkimus toteutettiin yhteensä 50 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tietoja kerättiin Suomessa asuvista aikuisista kattavassa terveystarkastuksessa, kyselylomakkeilla ja puhelinhaastattelussa. Nyt julkaistut tulokset perustuvat 915 henkilön fyysisen aktiivisuuden mittauksiin. Henkilöistä 56 prosenttia oli naisia ja 44 prosenttia miehiä.

Lue myös: Pojat liikkuvat organisoidusti enemmän kuin tytöt – naisia on siksi vähemmän myös toimijoina

Kommentoi Facebookissa