Uniperista saatiin ratkaisu Saksan kanssa – ”Kompromissi näissä olosuhteissa ja aikataulussa”

Maakaasun ja Uniperin yhdistelmä vei Fortumin vaikeuksiin miljardien edestä. (Kuva Uniper)

Fortumin tytäryhtiö Uniperin vakautuspaketista tehtiin sopimus Saksan hallituksen kanssa.

TALOUS Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper ovat sopineet Saksan hallituksen kanssa vakautuspaketista taloudellisen avun antamiseksi Uniperille.

Saksan suurimpana maakaasun tuojana Venäjän asettamat rajoitukset kaasun viennille Eurooppaan ovat vaikuttaneet Uniperin liiketoimintaan. Fortum kertoo, että Uniper on kaasuliiketoiminnan johdosta kriittinen Saksan energian toimitusvarmuudelle.

Siksi oli keskeistä vakauttaa Uniperin liiketoiminta, huomioimalla yhtiön kaasuliiketoiminnan tappiollisuus ja merkittävät rahoitustarpeet. Samalla aloitettiin toimenpiteet yhtiön kaasuliiketoimintamallin riskien vähentämiseksi ja luottoluokituksen varmistamiseksi.

Vakautuspaketissa on kolme peruselementtiä:

  • Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniper SE:n osakkeista merkitsemällä noin 157 miljoonaa uutta osaketta noin 267 miljoonalla eurolla. Osakkeet merkitään nimellisarvolla 1,70 euroa osakkeelta
  • Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta vaihdettavissa olevilla instrumenteilla ja tarvittaessa valmistautuu antamaan lisäätukea mahdollisten tappioiden kattamiseksi
  • Saksan valtion omistama pankki KfW antaa Uniperille 7 miljardia euroa lisätukea yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi nostamalla aiemmin myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää nykyisestä 2 miljardista eurosta 9 miljardiin euroon.

Lisäksi Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jonka avulla Uniper voi 1. lokakuuta lähtien siirtää asiakkailleen 90 prosenttia korkeammista kaasun hankintakustannuksista, jotka aiheutuvat venäläisen kaasun toimitusrajoituksista.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sanoo, että valtio-omistajan ensisijaisena tavoitteena Uniper-kriisin ratkaisuja arvioitaessa on ollut edesauttaa sellaisen ratkaisun löytämistä, jossa valtion omistaja-arvo Fortumissa säilyy ja kehittyy parhaiten.

– Arviomme mukaan nyt saavutettu lopputulos, jonka Fortumin hallitus on huolellisen harkinnan ja analysoinnin jälkeen hyväksynyt, on paras mahdollinen kompromissi näissä olosuhteissa ja aikataulussa. Suomen valtion näkemys Fortumin suurimpana omistajana oli, ettei Fortumin tai Suomen valtion lisärahoitusta tulisi myöntää osana ratkaisua, ja että Fortumin myöntämä 4 miljardin euron osakaslaina ja Uniperin puolesta annetut 4 miljardin emoyhtiötakaukset jäisivät voimaan. Nämä tavoitteet saavutettiin neuvotteluissa, Tuppurainen kommentoi.

Toimenpiteiden seurauksena Fortumin omistusosuus Uniperissa laskee 56 prosenttiin nykyisestä noin 80 prosentista. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on Fortumin toiseksi suurin omistaja valtion jälkeen. Sen sijoituksista vastaavan varatoimitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan ratkaisu ei ole Fortumin kannalta paras. Hän kommentoi Helsingin Sanomille, että Uniper olisi pitänyt pilkkoa osiin niin, että yhtiöstä olisi irrotettu Saksan omistukseen liiketoiminnot, joilla on keskeinen merkitys maan energiajärjestelmälle.

Vakautuspaketti sisältää tiettyjä ehtoja, kuten Uniperin osingonmaksuista luopumisen ja rajoituksia Uniperin johtoryhmän palkitsemiseen vakautustoimenpiteiden aikana. Lisäksi Saksan hallituksella tulee olemaan edustus Uniperin hallintoneuvostossa.

Uniper on Euroopan suurimpia maakaasun tuojia, ja sen rooli etenkin Saksassa on keskeinen. Vuonna 2021 Saksaan tuotiin hieman alle 90 miljardia kuutiometriä maakaasua, josta 55 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Lue myös: Fortum ja moraalittomat miljoonat – näin Suomen valtio junailtiin venäläisen kaasuputken miljardirahoittajaksi

Kommentoi Facebookissa