Uudessa henkilötunnuksessa ei enää kävisi ilmi syntymäaika tai sukupuoli – kustannukset miljardiluokkaa

Uudistus aiheuttaisi kustannuksia kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä.

Uudistus aiheuttaisi kustannuksia kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä. (Kuva Fotolia)

Finanssialan mukaan talouskriisi on huono hetki uudistaa henkilötunnuksia.

HENKILÖTUNNUS Valtiovarainministeriön työryhmä esittää uudenmuotoista henkilötunnusta, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Työryhmä ei ole kuullut yksityisiä toimijoita, ja sen vuoksi erityisesti yksityistä puolta koskevat arviot kustannuksista ovat Finanssiala ry:n mielestä erittäin puutteellisia.

Henkilötunnuksen uudistus aiheuttaisi Finanssialan alustavan arvion mukaan miljardiluokan kustannukset sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, sillä järjestelmät pitäisi muokata vastaamaan uudistusta.

– Arviomme mukaan pelkkien järjestelmämuutosten kustannukset koko yhteiskunnan tasolla nousisivat miljardiluokkaan. Lisäksi ongelmia tulisi vanhojen ja uusien tietojen yhdistelemisestä. Vanhaa tunnusta on käytetty useissa fyysisissä dokumenteissa, joten vanhoja ja uusia tunnuksia pitäisi pystyä käyttämään rinnakkain vuosikymmeniä, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Henkilötunnusuudistus aiheuttaisi kustannuksia kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä. Tämä koskee paitsi yksityisiä yrityksiä, kuten finanssialaa, myös lähes koko julkista sektoria johon koronakriisin aiheuttamat kustannukset iskevät kaikkein rajuimmin.

– Uudistus siis vaatisi tietojärjestelmäuudistuksia valtavalta määrältä toimijoita. Kannattaako talouskriisin kurimuksen keskellä lähteä luomaan paitsi yrityksille myös valtavan paineen alla olevalle julkiselle sektorille uusia menoeriä? Kaarlela kysyy.

Työryhmän oli tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä yksityisen puolen kanssa. Vaikutusarviot kustannuksista on kuitenkin tehty vain suurimmista julkishallinnon toimijoista. Niiden perusteella tehdyt kustannusarviot näyttävät Finanssialan omiin arvioihin verrattuna matalilta.

Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä olevat nykymalliset henkilötunnukset vuonna 2023 alkavan siirtymäajan jälkeen. Henkilötunnus olisi tarkoitettu vain henkilön yksilöintiin ja tietojen yhdistämiseen tietoaineistojen välillä. Henkilötunnus itsessään ei anna uusia oikeuksia tai velvollisuuksia.

Finanssialan mielestä henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopumista on vielä syytä tarkemmin selvittää ja etsiä muita vaihtoehtoja, miten sukupuoleen liittyvää syrjintää voidaan ehkäistä. Vanhan henkilötunnusten ominaisuuksista ei kansainvälisten velvoitteiden takia päästä eroon esimerkiksi passeissa. Nyt tarvitaankin Finanssialan mukaan aikalisä yhteisten ratkaisujen hakemiseen.

Lue myös: Uusi valtion virasto aloitti vuodenvaihteessa – Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät

Kommentoi Facebookissa