Uusi ennätys – Suomen metsistä hakattiin teollisuudelle 70 miljoonaa kuutiota runkopuuta

Runkopuun lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös hakkuutähteitä ja kantoja, yhteensä hieman alle kolme miljoonaa kuutiometriä.

Runkopuun lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös hakkuutähteitä ja kantoja, yhteensä hieman alle kolme miljoonaa kuutiometriä. (Kuva Fotolia)

Hakkuut nousivat yli 85 prosenttiin kestävistä hakkuumahdollisuuksista.

METSÄTEOLLISUUS Suomen metsistä hakattiin vuonna 2016 metsäteollisuuden käyttöön tai energian tuottamiseen kaikkiaan 70 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Määrä oli uusi ennätys ja yli kaksi miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Metsäteollisuustuotteiden valmistukseen tai vientiin hakattiin viime vuonna Luonnonvarakeskus Luken tilastojen mukaan yhteensä 62,1 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Siitä oli tukkipuuta 26,3 ja kuitupuuta 35,8 miljoonaa kuutiometriä.

Kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta 3,3 miljoonaa kuutiota eli kuusi prosenttia. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvon teollisuuspuun hakkuukertymä ylitti yhdeksällä miljoonalla kuutiometrillä eli 17 prosentilla.

Lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi hakattiin runkopuuta yhteensä 8,2 miljoonaan kuutiometriä. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 11 prosenttia, mutta oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Runkopuun lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös hakkuutähteitä ja kantoja, yhteensä hieman alle kolme miljoonaa kuutiometriä.

– Metsähakkeeksi tarkoitetun puun määrät tilastoidaan nyt korjuuorganisaatioilta saaduilla tiedoilla, kun edellisinä vuosina perusteena ovat olleet käyttömäärät. Tiedot kohdistuvat näin tilastossa teollisuuspuun tapaan metsien sijaintialueelle ja oikeaan ajankohtaan, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Puuntuotannon metsämaalla on runkopuuta lähes 2 200 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskuksessa on arvioitu valtakunnan metsien 11. inventointiin perustuen, että tällä vuosikymmenellä voidaan hakata vuosittain puuntuotannollisesti kestävästi 81 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.

– Tästä hakattiin viime vuonna 70 miljoonaa kuutiometriä eli noin 87 prosenttia. Hakkuiden tasossa oli kuitenkin huomattavaa alueellista vaihtelua. Hakkuut ylittivät hakkuumahdollisuusarvion monessa Kaakkois-Suomen ja Hämeen maakunnassa. Kuusella käytön taso oli muita puulajeja korkeampi, Torvelainen jatkaa.

Puuston poistuma saadaan lisäämällä hakkuukertymään hakkuista metsään jäävä runkopuu sekä metsään jäävä luontaisesti kuollut runkopuu. Vuonna 2016 nämä erät olivat yhteensä runsaat 15 miljoonaa kuutiometriä, joten puuston poistuma nousi lähes 86 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli neljä prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Metsiimme kasvaa uutta runkopuuta noin 110 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten puuston kasvu ylitti hakkuut ja luontaisen poistuman myös viime vuonna lähes 25 miljoonalla kuutiometrillä.

Kommentoi Facebookissa