Vahingon sattuessa kuka korvaa hoitokulut – ja kenen on vastuu liukastumisvahingoissa?

Korvauksia voi hakea omien vakuutusten lisäksi taholta, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnossapidosta.

Korvauksia voi hakea omien vakuutusten lisäksi taholta, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnossapidosta. (Kuva Fotolia)

Huoltosopimus ei vapauta korvausvastuusta, taloyhtiöillä on yleensä vastuuvakuutus.

ONNETTOMUUDET Huomattava osa liukastumisvahingoista voitaisiin välttää, jos jalankulkijoilla olisi sopivat talvijalkineet ja jos kulkuväylien talvikunnossapito olisi hoidettu hyvin. Myös kiireen vähentäminen vähentäisi vahinkoja. Vahingon satuttua esiin nousevat usein vastuu- ja korvauskysymykset, kenen syy vahinko ylipäätään oli ja kuka korvaa hoitokulut.

Korvauksia voi hakea omien vakuutusten lisäksi taholta, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnossapidosta. Kiinteistön omistaja on yleensä se, joka on korvausvastuussa vahingoista. Vuokralainen, jolla on hallinnassaan koko kiinteistö, voi joutua korvausvastuuseen kuten kiinteistön omistaja. Kunnalta korvausta voi vaatia, mikäli liukastuminen on sattunut kunnan kunnossapitovastuulla olevalla alueella.

– Korvausvastuun syntyminen edellyttää kuitenkin tuottamusta eli sitä, että alueen kunnossapidosta vastuussa oleva taho on laiminlyönyt asianmukaisen liukkauden torjunnan. Korvauksen saannin kannalta merkitystä voi olla sillä, missä on kaatunut. Kunnossapidon vaatimustasoon vaikuttavat eri tekijät, FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvoston jaostopäällikkö Emilia Hanén sanoo.

Asiakkaan kannattaa olla aina ensin yhteydessä vahingosta vastuussa olevaan tahoon. Vahingosta maksettavat korvaukset määräytyvät lähtökohtaisesti vahingonkorvauslain mukaan.

– Vahingon kärsineellä on velvollisuus omalta osaltaan minimoida vahingon määrää. Tämän vuoksi hoitokulut korvataan vastuuvakuutuksesta pääsääntöisesti julkisen sairaanhoidon taksojen mukaisesti, vaikka vahinkoa kärsinyt olisikin ollut hoidettavana yksityisessä hoitolaitoksessa, Hanén muistuttaa.

Jos on kaatunut esimerkiksi kotipihallaan, on syytä ottaa välittömästi yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään tai kaupungin ollessa korvausvelvollinen, kaupungin vahingonkorvausasioita hoitavaan tahoon.

– Taloyhtiöillä ja omakotitalojen omistajilla on yleensä kiinteistö- tai kotivakuutukseen liittyvä vastuuvakuutus, josta tämän tyyppiset vahingot korvataan. Jos kunnossapitovelvollisella eli tässä tapauksessa taloyhtiöllä on vastuuvakuutus, tekee taloyhtiö vakuutusyhtiöönsä vahinkoilmoituksen. Vahinkoa kärsinyt ei yleensä voi esittää korvausvaatimusta suoraan vastuuvakuutusyhtiölle, Hanén sanoo.

Jos taas esimerkiksi jalkakäytävä on jäänyt hiekoittamatta, tulee korvausta liukastumisesta hakea kunnossapitovelvolliselta, jonka laiminlyönnistä liukkaus on aiheutunut. Tämä taho voi olla muu kuin taloyhtiö, jonka edessä kyseinen jalkakäytävä kulkee.

– Huoltosopimus ei vapauta taloyhtiötä korvausvastuusta. Huoltoyhtiö voi sopimusrikkomuksen perusteella joutua korvaamaan taloyhtiölle sen maksamat korvaukset, mutta ensisijainen korvausvelvollinen ulkopuoliseen vahingonkärsijään nähden on taloyhtiö, Hanén sanoo.

  • Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta löytyy klikkaamalla tästä.

Kommentoi Facebookissa