Vakaviin rikoksiin syyllistynyt voi jatkossa menettää Suomen kansalaisuuden – laki ei koske Isis-taistelijoita

Kansalaisuuden poistamisesta ei voi säätää taannehtivasti ja esimerkiksi törkeät seksuaalirikokset tai murhat eivät olisi kansalaisuuden menettämisperusteita.

Kansalaisuuden poistamisesta ei voi säätää taannehtivasti ja esimerkiksi törkeät seksuaalirikokset tai murhat eivät olisi kansalaisuuden menettämisperusteita. (Kuva AOP)

Kansalaisuuden voi menettää vain henkilö, jolla on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus.

KANSALAISUUS Kansalaisuuslakia muutetaan siten, että tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö voi menettää Suomen kansalaisuuden. Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista torstaina 25. huhtikuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan 1.5.2019.

Suomen kansalaisuuden voi menettää vain henkilö, jolla on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi tosiasiallisia siteitä tähän valtioon. Päätöksen kansalaisuuden menettämisestä tekee Maahanmuuttovirasto.

Suomen kansalaisuuden voi menettää, jos syyllistyy sellaiseen Suomen elintärkeitä etuja vastaan tehtyyn rikokseen, josta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, sotaan yllyttäminen, maanpetos ja vakoilu. Edellytyksenä kansalaisuuden menettämiselle on myös se, että henkilö on saanut vähintään viiden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen.

Kansalaisuuden voi niin ikään menettää vakavien terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten, kuten kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen tai surman perusteella. Tällöin edellytyksenä on lisäksi aina se, että kyseinen rikos on kohdistunut Suomen elintärkeitä etuja vastaan.

– Kansalaisuuden menettäminen on poikkeuksellinen seuraamus. Maanpetoksista ja terrorismirikoksista tuomitut ovat kuitenkin menettäneet lojaliteettinsa Suomea ja suomalaisia kohtaan, sanoo toimitusministeristön sisäministeri Kai Mykkänen.

Muita sinänsä vakavia rikoksia ei eurooppalaisen kansalaisuusyleissopimuksen puitteissa voida säätää kansalaisuuden menettämisen perusteeksi, eli esimerkiksi törkeät seksuaalirikokset tai murhat eivät olisi kansalaisuuden menettämisperusteita. Suomea sitovat kansainväliset sopimukset vaikuttavat siihen, mitä kansalaisuuden menettämisestä voidaan säätää.

Kansalaisuuden poistamisesta ei voi säätää taannehtivasti. Kansalaisuuden voi siis menettää vain sellaisen rikoksen vuoksi, joka on tehty lakimuutoksen tultua voimaan. Nyt tehtävä lakimuutos ei mahdollista esimerkiksi sitä, että Lähi-idän konfliktialueella toimineilta suomalaisilta Isis-taistelijoilta poistettaisiin Suomen kansalaisuus.

Lue myös: Voivatko Isis-perheet palata Suomeen? – ”Terroristisen ideologian omaksuneet naiset ovat uhka ympäristölle”

Kommentoi Facebookissa