Valkoposkihanhista 1,5 miljoonan euron vahingot – suurin osuus maksetuista korvauksista

Valkoposkihanhia pellolla Kiteenlahdella keväällä 2021. (Kuva Ilkka Elo/ Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Rauhoitetuista linnuista erityisesti valkoposkihanhi on aiheuttanut mittavia vahinkoja viime vuosina.

RAUHOITETUT ELÄIMET Korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista maksettiin viime vuonna 2,6 miljoonaa euroa. Rauhoitetuista linnuista erityisesti valkoposkihanhi on aiheuttanut mittavia vahinkoja viime vuosina.

Suurin osa korvauksista, noin 1,5 miljoonaa euroa, kohdistui itäisen Suomen valkoposkihanhivahinkoihin. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella korvauksia maksettiin noin 1,3 miljoona euroa ja Kaakkois-Suomen alueella noin 192 000 euroa.

Lisäksi maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksettiin korvauksia paliskunnille yhteensä noin 870 000 euroa. Porotalouskorvauksia maksetaan sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet. Kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 24 000 euron edestä.

Vuoden 2021 valkoposkihanhimuutto eteni poikkeuksellisen 2020 vuoden jälkeen suhteellisen normaalisti. Keväällä hanhista suuri osa muutti Suomen yli levähtämättä. Syksyllä muutto alkoi suhteellisen varhain ja valtaosa lensi Pohjois-Karjalan yli Kymenlaaksoon.

Uusi laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettiin 14.1.2022. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät.

Uuden lain nojalla voidaan maksaa korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä pesintään perustuvaa laskennallista tukea maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamista vahingoista.

Vuonna 2022 rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista haetaan korvausta alueellisesta ELY-keskuksesta heti vahinkotapahtuman ja vahingon toteamisen ja arvioinnin jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2022 mennessä.

Lue myös: Rauhoitetun ankeriaan pyynti voi tulla kalliiksi – uhanalaisen vaelluskalan suojeluarvo 3 510 euroa

Kommentoi Facebookissa