Valtaosa eläkeläisistä kokee toimeentulonsa helpoksi – joka kymmenes vaikeaksi

Tutkimuksen mukaan terveydenhoitomenot olivat tyypillisin ongelma.

Tutkimuksen mukaan terveydenhoitomenot olivat tyypillisin ongelma. (Kuva ETK)

Vaikeuksia kokevat alle 65-vuotiaat, huonon terveyden omaavat, pienituloiset sekä vuokralla ja yksin asuvat.

ELÄKKEET Kaksi kolmesta eläkeläisestä kokee tavanomaisten menojen kattamisen jossain määrin helpoksi. Joka kymmenellä on kuitenkin vaikeampia toimeentulo-ongelmia, ilmenee Eläketurvakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suurin osa eläkeläisistä arvioi viime vuonna taloudellisen tyytyväisyytensä joko keskinkertaiseksi tai korkeaksi. Toimeentulo-ongelmia kokevien eläkeläisten osuus on pienentynyt.

– Vuonna 2020 noin kolmannes eläkeläisistä koki tavanomaisissa menoissa jonkinasteisia vaikeuksia. Vuonna 2017 osuus oli miltei puolet. Samansuuntainen muutos havaittiin myös muiden tarkasteltujen asioiden kohdalla, ETK:n ekonomisti Kati Ahonen kertoo.

Kolmelle neljästä eläkeläisestä jää rahaa yli välttämättömien menojen jälkeen. Yhtä moni arvioi pystyvänsä suoriutumaan tuloillaan yllättävästä noin 1 200 euron laskusta.

– Tällaisia yllättäviä menoja voivat olla esimerkiksi auton korjausmaksut tai kodin korjaukseen liittyvät laskut, Ahonen laskee.

ETK:n erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki kiinnittää huomiota niihin, joilla menee muita heikommin.

– Suuria vaikeuksia kokevien eläkeläisten osuus on pysynyt ennallaan vuoteen 2017 verrattuna. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia tavanomaisten menojen kattamisessa kokee edelleen noin joka kymmenes eläkeläinen.

Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokevat erityisesti alle 65-vuotiaat, huonosta terveydestä kärsivät, pienituloiset sekä vuokralla ja yksin asuvat eläkeläiset.

Vastaavasti vähintään kahden hengen kotitalouksissa ja omistusasunnossa asuvilla, suurempituloisemmilla ja terveytensä paremmaksi kokevilla eläkeläisillä oli vähemmän vaikeuksia menojen kattamisessa.

Tyypillisin välttämätön menoerä, jossa eläkeläiset kokevat vaikeuksia, on terveydenhoitomenot. Noin 8,5 prosenttia eläkeläisistä kertoo, että heillä on erittäin vaikeaa tai vaikeaa kattaa näitä menoja. Eläkeläisistä 3,8 prosenttia on joutunut karsimaan usein terveydenhoitomenoista.

– Muutama prosentti eläkeläisistä oli joutunut turvautumaan taloudelliseen apuun läheisiltä, kirkon tai järjestöjen apuun, toimeentulotukeen tai pikavippeihin selviytyäkseen välttämättömyysmenoista, Liisa-Maria Palomäki arvioi.

ETK:n tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä syys-marraskuussa 2020 ja syys-lokakuussa 2017. Vuoden 2020 kyselyyn vastasi 1 736 eläkeläistä, vuonna 2017 vastaajia oli 2 909. Tutkimuksen osallistuneet suomalaiset olivat vastaushetkellä 55–85-vuotiaita, ja he saivat joko työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä.

Lue myös: Eläkevaroilla maksetaan suomalaisten työeläkkeet – kaduntallaajan keskieläke on yli 1 750 euroa kuukaudessa

Kommentoi Facebookissa