Valtaosa nuorista aikuisista on terveitä – elintavoissa on kuitenkin parantamisen varaa

Kohonnut verenpaine oli melko yleinen erityisesti nuorilla miehillä,

Kohonnut verenpaine oli melko yleinen erityisesti nuorilla miehillä, (Kuva Fotolia)

Suurin osa liikkuu vapaa-ajallaan, haasteina ovat tupakkatuotteet ja niukka kasvisten syöminen.

TERVEYS Nuoret aikuiset eli 18−29-vuotiaat ovat monelta osin terveempiä kuin heitä vanhemmat ikäryhmät. Kuitenkin kroonisten sairauksien keskeiset riskitekijät, kuten ylipainoisuus ja korkea LDL-kolesteroli, ovat verrattain yleisiä myös nuorilla aikuisilla.

Lisäksi nuorten aikuisten elintavoissa on parantamisen varaa, jotta niihin liittyvät riskit eivät heikentäisi myöhemmän aikuisiän terveyttä. Tiedot selviävät laajasta FinTerveys 2017 -väestötutkimuksesta, josta nyt raportoidaan 18–29-vuotiaiden tulokset. Vanhempia ikäryhmiä koskevat tulokset julkaistiin vuosi sitten.

Terveytensä ja elämänlaatunsa koki hyväksi yli 80 prosenttia nuorista miehistä ja naisista. Nuorista miehistä viidennes ja naisista kolmannes ilmoitti, että heillä on jokin pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma. Kroonisten sairauksien keskeiset riskitekijät olivat nuorilla aikuisilla harvinaisempia kuin vanhemmissa ikäryhmissä, mutta kuitenkin yleisiä myös heillä.

Lähes puolet nuorista miehistä ja kolmannes naisista oli ylipainoisia tai lihavia eli heidän painoindeksinsä oli vähintään 25 kg/m2. Lihavuuden raja-arvon, jossa painoindeksi on vähintään 30 kg/m2, ylitti vajaa viidennes nuorista aikuisista. Tuoreiden kasvisten syönti oli nuorilla aikuisilla huolestuttavan harvinaista: vain seitsemän prosenttia nuorista miehistä ja 18 prosenttia naisista ilmoitti syövänsä tuoreita kasviksia useita kertoja päivässä.

– Painoindeksi ei tietysti kerro koko totuutta kehonkoostumuksesta. Esimerkiksi nuorten lihaksikkaiden miesten painoindeksi saattaa ylittää suositellun rajan. Erityisen huolestuttavaa on kuitenkin lihavien nuorten aikuisten suuri osuus, toteaa tutkija Tuija Jääskeläinen.

Veren LDL-kolesterolipitoisuus oli kohonnut joka kolmannella nuorella miehellä ja joka viidennellä nuorella naisella. Kohonnut verenpaine oli melko yleinen erityisesti nuorilla miehillä, sillä tutkimuksen mittaustuloksissa kohonneen verenpaineen kriteerit täyttyivät 14 prosentilla nuorista miehistä.

Joka kymmenes nuori aikuinen tupakoi päivittäin. Aiempien väestötutkimusten tuloksiin verrattuna päivittäistupakointi on vähentynyt 2000-luvun aikana. Osa tupakoinnin vähentymisen terveyshyödyistä kuitenkin kumoutunee nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön yleisyydellä.

Kohtuukuormitteista tai rasittavaa vapaa-ajan liikuntaa harrasti viikoittain kolme neljästä nuoresta aikuisesta.  Alle kymmenesosa nuorista aikuisista nukkui vain enintään kuusi tuntia vuorokaudessa.

Tutkimus osoitti, että vain puolella nuorista aikuisista kaikki tai lähes kaikki keskeisimmät elintavat olivat terveyden kannalta suotuisia. Vajaalla viidesosalla nuorista miehistä ja reilulla kymmenesosalla nuorista naisista elintavat olivat terveyden kannalta huomattavan epäsuotuisat.

– Monet aikuisiän terveyteen vaikuttavat elintavat vakiintuvat viimeistään nuorena aikuisena. Siksi terveyttä heikentävien elintapojen kasautumista samoille henkilöille tulisi tehokkaasti ehkäistä viimeistään nuorilla aikuisilla, toteaa tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen.

FinTerveys-tutkimus toteutettiin vuonna 2017 yhteensä 50 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tietoja kerättiin kattavassa terveystarkastuksessa, kyselylomakkeilla ja puhelinhaastattelussa.

  • Lähde THL

Lue myös: Nuorten alkoholinkäyttö vähenee edelleen – juomisen tilalle on löytynyt parempaa tekemistä

Kommentoi Facebookissa