Valtaosalla omistajista kiinteistövero nousee – rakentamisen kustannukset ovat kasvaneet

Verohallinto kertoo, että rakentamisen kallistuminen nostaa kiinteistöveroja. (Kuvituskuva Fotolia)

Verohallinto kehottaa tarkistamaan kiinteistöverotuspäätöksen ja korjaamaan tietoja tarvittaessa.

VEROTUS Verohallinto kertoo, että kaikkien kiinteistönomistajien kiinteistöveropäätökset ovat nyt OmaVerossa. Yksityishenkilöiden pitää tarkistaa ja täydentää kiinteistöverotuspäätös 9. toukokuuta mennessä, yritysten ja yhteisöiden 2. toukokuuta mennessä.

Rakennuskustannusten nousu on nostanut rakennusten verotusarvoa, mikä on yksi syy siihen, että valtaosalla kiinteistönomistajista kiinteistövero on tänä vuonna suurempi kuin viime vuonna.

Rakennusten kiinteistövero ja verotusarvo perustuvat jälleenhankinta-arvoihin, jotka valtiovarainministeriö määrittelee vuosittain annettavalla asetuksella. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa sitä, kuinka paljon vastaavan uuden rakennuksen rakentaminen maksaisi.

Ministeriö tarkistaa arvoja vuosittain rakennuskustannusindeksin mukaisesti. Indeksi on noussut edellisvuodesta 9,4 prosenttia.

– Rakennuskustannusindeksi on noussut poikkeuksellisen paljon, ja se näkyy monille kiinteistönomistajille verojen nousuna. Aikaisemmin indeksin muutokset ovat olleet selvästi maltillisempia, sanoo ylitarkastaja Jukka Backlund Verohallinnosta.

Kiinteistöveron suuruus riippuu kiinteistön verotusarvon lisäksi kunnan määrittelemistä kiinteistöveroprosenteista. Verohallinto tilittää kiinteistöveron kokonaisuudessaan kunnille.

– Kiinteistöveron määrä muuttuu eri veronmaksajilla eri verran. Muutos riippuu muun muassa siitä, miten suuri osuus kiinteistöverosta määräytyy maapohjista ja kuinka suuri rakennuksista. Lisäksi erilaisista rakennuksista tehdään eri suuruisia ikäalennuksia, Backlund sanoo.

Kiinteistöveron nousu voi johtua myös muista syistä. Kunta on voinut korottaa kiinteistöveroprosenttiaan, tai se on voinut tarkistaa ja korjata alueellaan olevien rakennusten tietoja ja ilmoittaa muutoksista Verohallinnolle.

Verohallinto on myös tarkistanut ja korjannut maapohjien virheellisiä tietoja, kuten tontin kaavatietoja tai muita ominaisuuksia. Kiinteistövero muuttuu myös silloin, jos kiinteistönomistaja ilmoittaa Verohallinnolle muutoksista, kuten rakennuksen perusparannuksista tai sen käyttötarkoituksen muuttumisesta.

− Jos kiinteistöllä on tehty suuria parannuksia, kuten lisätty vesijohto, viemäri tai koneellinen ilmastointi, ne pitää ilmoittaa. Myös silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut eli esimerkiksi kesämökin on muuttanut vakituiseksi asunnoksi, muutokset pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella, Backlund neuvoo.

Vuonna 2022 kaikkiaan 58 000 kiinteistönomistajaa 2,2 miljoonasta teki muutoksia kiinteistöveroilmoitukseensa. Backlundin mukaan valtaosa muutoksista koski nimenomaan rakennusten ominaisuuksia. Viime vuonna lähes neljäsosa asiakkaista eli yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveron myöhässä.

Lue myös: EU-parlamentissa läpi direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta – Suomessa pelätään asuntojen pakkoremontteja

Kommentoi Facebookissa