Valtio käynnisti Neste Oyj:n osakkeiden myynnin – ”Nyt on sopiva hetki keventää salkkua”

Ministeri Mika Lintilän mukaan valtion jääminen yhtiöön merkittäväksi omistajaksi turvaa omistukseen liittyvän strategisen intressin.

Ministeri Mika Lintilän mukaan valtion jääminen yhtiöön merkittäväksi omistajaksi turvaa omistukseen liittyvän strategisen intressin. (Kuva Jussi Tolvanen/ Valtioneuvoston kanslia)

Omistajaohjausministeri Mika Lintilän mukaan valtiolla ei ole erityistä syytä omistaa yhtiön osakkeista nykyistä määrää.

NESTE Suomen valtio on julkistanut osakemyynnin, jossa valtio tarjoaa myyntiin 12,8 miljoonaa Neste Oyj:n osaketta eli noin 5,0 prosenttia kaikista Nesteen osakkeista. Osakemyynti alkoi välittömästi, ja osakkeita tarjottiin suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä.

Valtio omisti ennen myyntiä 49,7 prosenttia Nesteen osakkeista, joten osakemyynnin toteutuessa valtion omistus alenee 44,7 prosenttiin. Eduskunta on asettanut valtiolle yhtiön vähimmäisomistusrajaksi 33,4 prosenttia.

− Nesteen pitkään jatkuneen hyvän kurssikehityksen ansiosta yhtiön osuus valtion suoran pörssisalkun arvosta on jo lähes puolet. Samalla energiatoimialan painotus salkussa on kasvanut voimakkaasti, valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä sanoo.

Valtioneuvoston yleisistunto päätti vuoden alussa osana eduskunnan hyväksymää kansanedustajien lakialoitetta ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa lahjoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle Itlalle Neste Oyj:n osakkeita, lahjoituksen kohteena oli 922 168 osaketta.

Lahjoituksen myötä valtion omistusosuus Neste Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä laski alle 50 prosentin eli 49,74 prosenttiin. Itlasta puolestaan tuli Nesteen seitsemänneksi suurin omistaja.

Lintilä toteaa, että valtio jää yhtiöön edelleen merkittäväksi omistajaksi, mikä muun muassa turvaa omistukseen liittyvän strategisen intressin.

– Näin ollen valtiolla ei ole erityistä syytä omistaa yhtiön osakkeista nykyistä määrää ja nyt on sopiva hetki keventää salkkua tältä osin, Lintilä vakuuttaa.

Valtio on sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Nesteen osakkeita 90 päivän aikana osakemyynnin jälkeen. Osakemyynnin järjestäjänä toimii Credit Suisse Securities Limited.

Valtioneuvosto on vahvistanut myyntihinnan olevan 67,27 euroa osakkeelta, joten bruttomyyntitulot olivat yhteensä noin 861 miljoonaa euroa.

  • EDIT klo 10.00: Valtio julkisti saamansa myyntihinnan.

Lue myös: Valtion omistus Nesteessä laski alle puoleen – 50 miljoonan lahjoitus lastensäätiölle

Kommentoi Facebookissa