Valtio pääomittaa maakuntien tietopalveluyhtiötä 30 miljoonalla – vaikka lait ovat edelleen käsittelyssä

Hallituksella on vahva usko siihen, että käsittelyssä olevat lait hyväksytään eduskunnassa ja uusia yhtiöitä tarvitaan tulevia maakuntia varten.

Hallituksella on vahva usko siihen, että käsittelyssä olevat lait hyväksytään eduskunnassa ja uusia yhtiöitä tarvitaan tulevia maakuntia varten. (Kuvituskuva Fotolia)

Tulevista maakunnista ei vielä ole olemassa eduskunnan päätöstä.

TALOUS Valtioneuvoston yleisistunto päätti 31.1.2019 pääomittaa maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:tä enintään 30 miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa oleva Vimana on kesällä 2017 perustettu Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Yhtiö on valtakunnallinen ICT-palvelukeskus, jonka tehtävänä on järjestää ja ylläpitää tulevien maakuntien tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. ICT on lyhenne sanoista information and communications technology. Erikoista tietysti on, että tulevista maakunnista ei ole olemassa eduskunnan päätöstä. Maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat tällä hetkellä vasta eduskunnan käsiteltävinä.

Uudistusten teoreettinen läpimeno eduskunnassa vielä ennen eduskuntavaaleja on puolueloikkausten jälkeen enää yhden äänen varassa. Epäilystäkään lakien läpimenosta ei esitetä kuitenkaan Vimanankaan nettisivuilla:

”Vimana rakentaa palveluvalikoimaansa ja tarjoaa ratkaisuja jo maakuntien väliaikaishallinnolle. Keskitymme tällä hetkellä palveluihin, jotka on välttämätöntä saada perustettua ennen maakuntien toiminnan alkamista.”

Valtio luovuttaa Vimanalle Solidium Oy:n salkussa olevia osakkeita oman pääoman ehtoisesti yhteensä enintään 30 miljoonan euron arvosta. Aluksi luovutetaan Kemira Oyj:n osakkeita noin 15 miljoonan euron arvosta. Loppuosa varaudutaan siirtämään yhtiöön sen liiketoiminnan rahoitustarpeiden niin vaatiessa.

Vimana ei ole ainoa valtion perustamista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä yhtiöistä. Miljardien eurojen arvoisia kiinteistöjä siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy -nimiseen yhtiöön, jonka tehtävä on omistaa nykyisten erikoissairaanhoidon kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuus ja vastata omaisuuteen liittyvistä veloista.

SoteDigi Oy perustettiin puolestaan kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas- ja potilastietojärjestelmän digitaalisia ratkaisuja. SoteDigi Oy:n 90 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ja muiden perustamiskustannusten maksamiseen käytettiin Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n varoja

Vake Oy on taas valtion omistuksia hallinnoimaan perustettu yhtiö. Miljardien arvosta valtion omistamaa yritysvarallisuutta sekä niistä saatavia myyntivoittoja ja osinkotuloja siirrettiin kehitysyhtiöön, joka on parlamentaarisen valvonnan ulottumattomissa. Hallitukselle on näin luotu satojen miljoonien eurojen rahavirtoja, joista se voi päättää kysymättä eduskunnalta mitään.

Lue myös: Hallituksen kassa karttuu – Valtion kehitysyhtiön omistukseen siirtyy jälleen miljardeja

Kommentoi Facebookissa