Valtio rahoittaa uusia ratahankkeita ja yhtiöitä – luovuttaa yli 100 miljoonalla Nesteen osakkeita

Pohjolan Rautatiet Oy on perustettu suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi.

Pohjolan Rautatiet Oy on perustettu suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. (Kuva Fotolia)

Pohjolan Rautatiet Oy:lle siirretyillä Nesteen osakkeilla pääomitetaan edelleen tytäryhtiöitä.

RAUTATIET Valtioneuvoston yleisistunto päätti eilen valtuuttaa valtioneuvoston kanslian pääomittamaan Pohjolan Rautatiet Oy:tä. Valtio luovuttaa yhtiölle Neste Oyj:n osakkeita enintään 107 miljoonalla eurolla.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva Pohjolan Rautatiet Oy on edellisenä päivänä perustettu Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka aiempi työnimi oli Oy Suomen Rata Ab. Pohjolan Rautatiet Oy on perustettu rautatietoimialan kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi.

Pohjolan Rautatiet Oy muodostaa puolestaan konsernin perustamalla tytäryhtiöt, jotka ovat hankeyhtiö Suomi-rata, hankeyhtiö Turun tunnin juna, kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö sekä Rail Baltica -yhtiö. Hankeyhtiö Suomi-radan ja hankeyhtiö Turun tunnin junan perustamisvaiheessa enemmistöomistus on valtiolla. Kaupunkien sitoutuminen on edellytys hankeyhtiöiden perustamiselle.

– On selvää, että budjettirahoituksella ei kyetä toteuttamaan suuria, välttämättömiä raideinvestointeja ja tämän takia tarvitsemme uusia rahoituskeinoja, liikenneministeri Anne Berner kommentoi hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöstä helmikuun alussa.

Suomi-radan kehittämiseksi suunniteltujen hankkeiden – Lentorata ja Lentoasema-Tampere-ratakäytävä – kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa ja Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi suunniteltujen hankkeiden kokonaiskustannukset noin 2,0 miljardia euroa.

Pohjolan Rautatiet Oy:n taseeseen siirretyillä Nesteen osakkeilla on ilmoitettu pääomitettavan edelleen tytäryhtiöiden aloittavia taseita seuraavasti: hankeyhtiö Suomi-rataa 16 miljoonalla eurolla, hankeyhtiö Turun tunnin junaa 10 miljoonalla eurolla, kalustoyhtiötä 71 miljoonalla eurolla ja Rail Baltica -yhtiötä kahdella miljoonalla eurolla.

Lue myös: Kansallisomaisuuden ryöstö – kansainväliset pääomasijoittajat odottavat jo malttamattomana

Kommentoi Facebookissa