Valtion takaamia opintolainoja on jo yli 3 miljardia euroa – opintotukea 276 300 opiskelijalle

Vuonna 2017 opintorahaa ja asumislisää maksettiin Suomessa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille lähes 448 miljoonaa euroa

Vuonna 2017 opintorahaa ja asumislisää maksettiin Suomessa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille lähes 448 miljoonaa euroa. (Kuva Fotolia)

Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 408 500 ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 7 631 euroa.

OPINTOETUUDET Lukuvuoden 2017–2018 aikana lähes 151 100 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneita oli 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 408 500 ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 7 631 euroa.

Valtion takaamien opintolainojen pääoma oli lukuvuoden lopussa 3,1 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.

Opintolainahyvityksen sai vuonna 2017 jo 1 180 ripeästi valmistunutta opintovelallista. Heistä 1 025 oli suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Keskimääräinen opintolainahyvitys oli 2 576 euroa.

Sen sijaan opintolainavähennyksen saajien määrä väheni. Vuonna 2017 enää 10 700:lle tutkintonsa suorittaneelle myönnettiin oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa, mikä oli lähes 4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myönnetty opintolainavähennys oli keskimäärin 2 300 euroa.

Opintotukea sai lukuvuonna 2017–2018 kaikkiaan lähes 276 300 opiskelijaa. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja asumislisä. Lukuvuonna 2017–2018 opintotuen saajia oli noin viisi prosenttia vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna, mutta ulkomailla suoritettaviin opintoihin tukea saavien määrä kasvoi edelleen.

Opintoetuuksien vuositilastot.
Opintoetuuksien vuositilastot. (Kaavio Kela)

Opintorahaa maksettiin 273 000 opiskelijalle, joista 170 800 opiskeli korkea-asteella ja 102 200 toisella asteella. Sen sijaan asumislisää maksettiin enää 19 400 opiskelijalle. Sen saajien määrä pieneni 90 prosenttia, kun syksyllä 2017 valtaosa opiskelijoista siirtyi yleisen asumistuen piiriin. Opintolainan valtiontakaus oli lukuvuoden aikana voimassa 218 200 henkilöllä.

Ulkomailla tutkintoa suorittavia opintotuen saajia oli noin 9 600, mikä oli noin 5 prosenttia edellislukuvuotta enemmän. Saajamäärän kasvu on kuitenkin hidastunut aiemmasta. Tuensaajista 85 prosenttia opiskeli EU-maissa. Ruotsi nousi suosituimmaksi maaksi ohi Ison-Britannian. Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Virossa opiskeli yhteensä lähes 60 prosenttia opiskelijoista, jotka saivat opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

Vuonna 2017 opintorahaa ja asumislisää maksettiin Suomessa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille lähes 448 miljoonaa euroa ja toisen asteen opiskelijoille runsaat 162 miljoonaa euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskeleville opintotukea maksettiin 36 miljoonaa euroa. Koulumatkatuen kustannukset olivat 46,8 miljoonaa euroa ja korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen kustannukset 30,7 miljoonaa euroa.

Joulukuussa 2017 keskimääräinen opintotuki oli 736 euroa. Tähän summaan sisältyi opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Suomessa opiskelevilla yliopisto-opiskelijoilla keskimääräinen tuki oli 883 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 876 euroa, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla 497 euroa ja lukiolaisilla 213 euroa.

Lue myös: Kuinka opintosi sujuvat? – Kela lähettää selvityspyynnön 15 000 korkeakouluopiskelijalle

Kommentoi Facebookissa