Valvira keskeytti hoivakodin toiminnan – ”Vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja”

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan sekä lääkehoidon asianmukaisuuteen.

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan sekä lääkehoidon asianmukaisuuteen. (Kuvituskuva Fotolia)

Kiristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Hoivakoti Ulrikan toiminta on keskeytetty.

HOIVAKOTI Valvira on ottanut Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toimintayksikön toiminnan asianmukaisuuden selvitettäväkseen. Aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi Valvira päätti 24.1.2019 keskeyttää toiminnan välittömästi.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimialueellaan tuotettuja yksityisiä palveluja, mutta asian luonteen vuoksi Valvira on ottanut asian selvittämisen itselleen. Toimintayksikköä alueella valvova Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sai lyhyellä aikavälillä vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja. Hoivakodissa hoidetaan vanhuksia ja muistisairaita.

Yhteydenotoista johtuen Kristiinankaupungin kunta ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä tarkastuskäynnillä 22.–23.1.2019. Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään suhteessa hoivan ja hoidon tarpeen arviointiin, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön.

Jos asiakasturvallisuus sitä edellyttää, lain mukaan lupaviranomainen voi kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi tai kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi. Saatujen tietojen perusteella Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

Keskeyttäminen on voimassa, kunnes Valvira toisin päättää. Helsingin Sanomien tietojen mukaan yhden asiakkaan epäillään kuolleen hoitovirheen johdosta viime syksynä. Lisäksi kolme asiakasta on jouduttu toimittamaan terveyskeskushoitoon tai kuntoutusosastolle.

  • EDIT 21.00: Lisätty HS:n uutisointi

Lue myös: Suomalaisen vanhustenhoidon tila on huolestuttava – henkilöstön määrä on aivan liian pieni

Kommentoi Facebookissa