Vanhempien lämpö suojaa nuorta rikollisuudelta ja psykopaattisilta piirteiltä – ”Tilannetta ei ole menetetty”

Lapsi ja nuori tarvitsee positiivista vanhemmuutta, johon kuuluu lämpöä, rakkautta, hoivaa ja tukea.

Lapsi ja nuori tarvitsee positiivista vanhemmuutta, johon kuuluu lämpöä, rakkautta, hoivaa ja tukea. (Kuva Fotolia)

Vanhempien vihamielisyys puolestaan vahvistaa psykopatiapiirteitä ja rikollista käytöstä.

VANHEMMUUS Psykopatia on persoonallisuuden piirteiden kokonaisuus, johon kuuluu manipulaatiota, jännityshakuisuutta sekä impulsiivista ja epäsosiaalista käytöstä. Katumuksen ja syyllisyyden tunteet puuttuvat, ja muiden tunteet ja oikeudet jätetään huomiotta. Psykopatia johtaa keskimääräistä useammin rikollisuuteen.

Psykologi Heidi Backman selvitti väitöskirja-artikkelissaan vanhempien lämmön ja vihamielisyyden vaikutuksia nuoruusiän psykopatiapiirteisiin ja rikollisuuteen. Lisäksi hän tutki, muuttuvatko vanhemmuuden vaikutukset nuoren iän myötä.

Vajaan viiden vuoden seurantatutkimus perustui 1354 iältään 14–19-vuotiaan korkean riskin nuorisorikollisen aineistoon, jossa he itse arvioivat kokemaansa vanhemmuutta sekä omaa käytöstään ja kokemusmaailmaansa. Tutkimuksessa kysyttiin nuoren kokemuksia esimerkiksi siitä, kuinka usein äiti tai isä on kertonut välittävänsä nuoresta tai kuinka usein he ovat suuttuneet.

Lisäksi kartoitettiin nuoren kuvaamat omat mahdolliset psykopatiapiirteet. Piirteet jaoteltiin kolmeen ryhmään, joihin sisältyi muun muassa: tunnekylmyys ja tunteettomuus, impulsiivinen ja vastuuton käytös sekä mahtailevat ja manipuloivat piirteet.

Vanhemmuuden lämmön merkitys lapsuusiässä lapsen käyttäytymiseen on jo ollut tiedossa. Uusi tutkimus vahvisti, että vanhemmuuden lämmöllä on merkitystä vielä nuoruusiässä. Niillä nuorilla rikollisilla, jotka kokevat saavansa äidiltään lämpöä, on keskimääräistä vähemmän psykopatiapiirteitä ja rikollista käyttäytymistä. Isän lämpö suojasi psykopatiapiirteiltä, mutta ei rikollisuudelta.

Juttuvinkki: THL: Pelkän peruskoulun suorittaneiden äitien lapset voivat huonommin – ei ystäviä tai harrastuksia

– Lapsi ja nuori tarvitsee positiivista vanhemmuutta, että on tunnetasollakin kiinnostunut lapsesta. Siihen kuuluu lämpöä, rakkautta, hoivaa ja tukea. Lapsella ja nuorella on oltava tunne, että hänen tunteitaan ja tekojaan kestetään, vaikka niitä ei hyväksytäkään, psykologi Heidi Backman HUS lastenpsykiatriasta kertoo.

Lisäksi saatiin selville, että myös äidin ja isän vihamielisyys vaikuttavat vielä nuoruusiässä nuoren psykopatiapiirteiden tasoon ja voi lisätä rikollista käyttäytymistä. Vanhemmuuden laadun vaikutus psykopatiapiirteisiin ei vaikuta poistuvan nuoruudessa

– Vaikka nuoren kehitys olisikin jo edennyt epäsuotuisaan suuntaan, tilannetta ei ole menetetty. Nuorten aivot muokkautuvat, joten esimerkiksi yhteys turvalliseen aikuiseen tai nuoren kehitystä tukeva seurustelusuhde voi vielä muuttaa nuorta. Erilaisten myötävaikuttavien tekijöiden tunnistaminen vaatii lisätutkimusta, tohtorikoulutettava.

Nuoren psykopatiapiirteisyydestä tai rikollisesta käytöksestä ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöstä, että vanhemmat olisivat olleet vihamielisiä. Nuoren tilanne on monen asian summa, ja siihen voivat vaikuttaa muun muassa myös ystäväpiiri ja seurustelusuhteet.

Jatkossa on Backmanin mukaan tärkeää ymmärtää ympäristön ja geneettisten yksilöllisten tekijöiden osuutta psykopatiapiirteiden kehittymiseen.

Tutkimus julkaistiin vastikään Journal of Child and Family Studies -tiedelehdessä. Käytetty aineisto oli koottu Yhdysvalloissa 2000–2010. Artikkeli on osa Backmanin syksyllä tarkistettavaa väitöskirjaa, jonka hän on tehnyt oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalon, Helsingin yliopiston lastenpsykiatrian professori Eeva Arosen ja psykologian professori Markus Jokelan ohjauksessa Lastentautien tutkimuskeskuksen lastenpsykiatrian tutkimusryhmässä.

Lue myös: Lasten ja nuorten huolet kuuluvat koronavuoden puheluissa – ”Mielenterveysongelmat syvenivät”

Kommentoi Facebookissa