Vanhenevat vesiputket ovat ongelma ihmisten terveydelle – epidemiassa voi sairastua jopa tuhansia

Kun talousvesi likaantuu putkiston vanhenemisen johdosta, se voi aiheuttaa epidemian.

Kun talousvesi likaantuu putkiston vanhenemisen johdosta, se voi aiheuttaa epidemian. (Kuva THL)

Ennen 2010-luvun alkua Suomessa ei ollut vanhoihin vesiverkostoihin liittyviä epidemioita lainkaan.

TERVEYS Suomessa on joka vuosi useita tilanteita, joissa talousvesi likaantuu ja likaantunut vesi voi aiheuttaa epidemian. Tilanteista suurin osa johtuu talousvetenä käytettävien pohjavesien likaantumisesta, mutta vesiputkiverkostojen merkitys vesiepidemioiden ja muiden ongelmatilanteiden aiheuttajana on kasvussa. Syynä on vesiputkien huono kunto ja niiden uusimiseen liittyvä saneerausvelka.

Ennen 2010-luvun alkua Suomessa ei ollut vanhoihin vesiverkostoihin liittyviä epidemioita lainkaan. THL:n tilastojen mukaan viimeisen 20 vuoden ajalta löytyy useita kymmeniä tapauksia, joissa verkostovesi on saastunut vanhenevan verkoston takia. Viimeisten viiden vuoden aikana putkiston vanheneminen ja siitä aiheutunut veden likaantuminen ovat johtaneet myös tautiepidemioihin. Pahimmillaan yhdessä epidemiassa voi sairastua jopa tuhansia ihmisiä.

– Vanhenevan verkoston ongelmana on se, että vesiputkia ei saneerata riittävästi. Terveysuhkien näkökulmasta tilanne voi muuttua huolestuttavaksi, jollei saneeraustarvetta oteta vakavasti”, sanoo THL:n johtava tutkija Ilkka Miettinen.

Vesiputkistojen elinkaareen vaikuttaa moni asia, joten putkien korjaustarvetta ei voi arvioida pelkästään niiden iän perusteella. Putkien kuntoon vaikuttavat myös muun muassa niiden materiaali, valmistusajankohta, maaperän koostumus, paineiskujen määrä ja asennustyön laatu.

– Verkostojen saneeraustarpeen arviointi on erittäin vaikeaa. Yksi mittari on se, kuinka paljon verkostossa esiintyy vuotoja ja putkirikkoja. Toinen hälytyssignaali on, jos tunnistetaan, että verkostovesi on jo kertaalleen likaantunut vanhojen vesiputkien takia, Miettinen sanoo.

Vesijohtoverkostot ovat kuntien ja vesilaitosten vastuulla. Niiden tulisi panostaa entistä enemmän verkostojen uusimiseen.  Lisäksi korjausten priorisoinnissa voidaan tarvita uutta tutkimustietoa.

– Vanheneva verkosto on piilossa oleva ongelma, josta on vähitellen muodostumassa merkittävä terveysuhka. Ihmisten terveyden kannalta olisi turvallisinta saneerata vanhenevat putket kuntoon ajoissa, Miettinen sanoo.

Lue myös: Hanoista ja vesijohdoista liukenee metalleja juomaveteen – juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet

Kommentoi Facebookissa