Vankiloiden vartijoihin kohdistui viime vuonna kahdeksan pahoinpitelyä – neljä tapahtui siviilissä

Vuorovaikutuksella luodaan vankiloissa turvallinen, rauhallinen ja kuntoutumisen mahdollistava ilmapiiri.

Vuorovaikutuksella luodaan vankiloissa turvallinen, rauhallinen ja kuntoutumisen mahdollistava ilmapiiri. (Kuva Rise)

Rikosseuraamuslaitos uskoo tekijöiden liittyvän järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

TURVALLISUUS Rikosseuraamuslaitoksessa turvallisuus on osa jokaisen työntekijän toimenkuvaa ja turvallisuuden lähtökohtana on vuorovaikutuksellinen työote, josta puhutaan lähityönä. Risessä on tehty useita toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi.

– Lähtökohtana on, että toiminnassamme toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu. Yleisesti ottaen vankilaturvallisuus on hyvällä tasolla, mutta vankien välinen väkivalta ja henkilökuntaan liittyvät uhkaukset ovat lisääntyneet, tiivistää Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala.

Vartijahenkilökuntaan kohdistui vuonna 2019 kahdeksan pahoinpitelyä, joissa oli kohteena yhteensä 11 vartijaa. Näistä neljä tapahtui siviilissä. Tekijöiden uskotaan liittyvän järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tapauksista on tehty rikosilmoitukset. Järjestäytyneen rikollisuuden edustajia oli marraskuussa 2019 yhteensä 212. Heistä suurin osa on United Brotherhoodista.

– Kaikki tapaukset otetaan hyvin vakavasti. Parhaillaan pilotoimme vankiloissa kaikkia koskevia turvatarkastuksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä muihin vankeihin, vierailijoihin ja henkilökuntaan kohdistuvaa uhkailua ja painostusta.

– Muina toimenpiteinä on kiinnitetty huomiota vankien sijoitteluun, varmuusosastoihin, toimintojen järjestämiseen erillään muusta vankiyhteisöstä sekä yhteisiin linjauksiin ja toimintatapoihin, kertoo turvallisuusjohtaja Ari Juuti.

Lisäksi Rikosseuraamuslaitos voi harkinnan mukaan kieltää osastokohtaisesti omien vaatteiden käytön, mikäli niissä on tiettyjä jengisymboleja. Tällöin vankien tulee käyttää vankivaatteita.

Järjestäytyneen rikollisuuden vankien vallankäytön keinoja ovat muun muassa toisten vankien painostaminen taloudellisen hyödyn tavoittelulla ja palveluksista tai rikoksista maksaminen. Huumausaineet ovat isossa roolissa, koska rikoshyöty vankilassa on moninkertainen katukauppaan verrattuna.

Rikosseuraamuslaitos teki viime vuonna poliisille yhteensä 286 rikosilmoitusta. Suurin turvallisuusriski on edelleen tulipalot suljetuissa selleissä yöaikaan, kun henkilökuntaa on vähiten paikalla.

Haastetta tuo myös henkilöstön määrä. Rise joutui säästämään 2006–2016 noin 500 henkilötyövuotta sopeuttamis- ja tuottavuusohjelmien aikana. Nykymuotoinen toimitilaverkosto sitoo henkilökuntaa osittain epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Lue myös: Suomen vankiloissa oli sata ääriliikkeiden kannattajaa – osalla tahtoa myös terroristiseen toimintaan

Kommentoi Facebookissa