Varo tätä lääkeainetta – jo pelkkä käsittely voi johtaa kuolemaan

Tullin havainnekuva tappavasta määrästä karfentaniilia verrattuna heroiiniin ja fentanyyliin.

Tullin havainnekuva tappavasta määrästä karfentaniilia verrattuna heroiiniin ja fentanyyliin. (Kuva Tulli)

Ainetta käytetään laillisesti eläinlääkkeenä esimerkiksi suurten eläinten tainnuttamiseen.

RIKOS Tulli on takavarikoinut Suomessa uutta huumaavaa ja erittäin vaarallista lääkeainetta karfentaniilia, joka on vaikutuksiltaan vahvin tunnettu opioidi. Karfentaniilia on muissa maissa myyty muuna huumausaineena sen edullisuuden takia, ja on mahdollista, että näin tehdään myös Suomessa.

Karfentaniili on fentanyylien ryhmään kuuluva, laboratorio-oloissa valmistettu synteettinen opioidi. Sitä käytetään laillisesti eläinlääkkeenä esimerkiksi suurten eläinten tainnuttamiseen. Aine on vaikutuksiltaan vahvin tunnettu opioidi, jopa 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa, ja tästä syystä väärinkäytettynä erittäin vaarallinen.

Ihmiselle turvallista käyttöannosmäärää ei käytännössä voida annostella, koska aikuisen ihmisen tappava annos karfentaniilia on noin 0,03 milligrammaa. Esimerkiksi aikuisen ihmisen tappava annos heroiinia on 30 milligrammaa ja 1 000 kertaa morfiinia voimakkaamman fentanyylin noin 3 milligrammaa.

Karfentaniili, kuten muutkin fentanyylit, on vaikutuksiltaan keskushermostoa lamaannuttava ja voi aiheuttaa siten äkillisen kuolemaan johtavan tukehtumisen Jo pelkkä karfentaniilin käsittely on vaarallista, koska lääkeaine imeytyy myös hengityksen ja ihokosketuksen kautta elimistöön.

Karfentaniilia ei ole luokiteltu huumausaineeksi YK:n yleissopimuksessa, eikä Suomessa kansallisesti. Suomessa karfentaniili katsotaan lääkeaineeksi. Karfentaniili-takavarikkoja on raportoinut kesäkuun 2017 loppuun mennessä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukselle EMCDDA:lle EU-maista muun muassa Ruotsi, Belgia, Latvia, Liettua, Viro, ja Iso-Britannia. Karfentaniilia on lisäksi havaittu ainakin Norjassa ja Serbiassa. Karfentaniilin käyttöön on liittynyt kuolemantapauksia Euroopassa.

Erittäin vaarallista karfentaniilia myydään muuna huumausaineena sen edullisen hankintahinnan takia. Tukkueränä verkkokaupasta karfentaniilia saa kilon muutamalla tuhannella eurolla. Pimeillä kauppapaikoilla netissä myytynä karfentaniilin tukkumääristä saa noin tuhatkertaisen tuoton.

Karfentaniilia myydään laittomasti verkkokaupoissa jauheena ja nesteeseen liuotettuna. Yleensä jauhetta myydään milligrammoina. Esimerkiksi 50 milligrammasta eli 0,05 grammasta saa jopa 1 670 aikuisen ihmisen tappavaa annosta.

Nesteeseen liuotettuna karfentaniilia myydään yleensä 0,75–1,5 milligrammaa millilitrassa -vahvuisena liuoksena 20 millilitran pulloissa. Tästä määrästä saa jopa 1 000 aikuisen ihmisen tappavaa annosta.

Kommentoi Facebookissa