Vetäjänä ministeri Anne Berner – uusi yritys selvittää liikenneverkon sotkuja

Finavia-lausunnot paljastavat, että Anne Berner ei noudattanut edes pääministeri Juha Sipilän ohjeistusta.

Liikenneministeri Anne Bernerin muutosesityksissä muun muassa Ylen maksu nousee, radiomainosten enimmäismäärä ja telealan kytkykauppasäännökset poistuvat. (Kuva Kari Kallonen)

Parlamentaarisessa työryhmässä on nyt mukana myös oppositio.

LIIKENNEVERKKO Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot. Huomioon otetaan liikenteen korjausvelan vähentäminen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehitys ja päästövähennystavoitteet.

Työryhmän toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018 eli se toimii vuoden ajan. Työryhmän on tarkoitus antaa väliraportti päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 18. elokuuta 2017.

Tavoitteena on ministeriön mukaan luoda suunnitelma kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden toteuttamiselle vuoteen 2030 mennessä ja suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluille ja automatisaatiolle. Lisäksi tähtäimenä on korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin edellinen esitys liikenneverkon yhtiöittämisestä tyrmättiin hallituskumppaneiden toimesta. Samoin valtiovarainministeriö koki Bernerin kävelleen muun muassa verotusasioissa rahaministeriön yli. Päivän Lehti kirjoitti asiasta artikkelissa Nyt repesi riita – Petteri Orpon ja Anne Bernerin ministeriöt sanasodassa.

Työryhmän asettamisen taustalla on huoli valtion liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen rahoituksen riittävyydestä. Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Työryhmässä on lisäksi kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta eduskunnassa edustetusta puolueesta eli keskustasta, perussuomalaisista, kokoomuksesta ja SDP:stä sekä yksi edustaja muista eduskunnassa edustetuista puolueista. Puolueet, joilla on ryhmässä yksi edustaja, voivat nimetä ryhmään varajäsenen. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan, kun puolueet ovat ilmoittaneet edustajansa. Uudessa yrityksessä ovat mukana näin myös oppositiopuolueet.

Työryhmän pääsihteerinä toimii ylijohtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmään nimetään sihteerit liikenne- ja viestintäministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä sekä pysyvät asiantuntijat liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työnsä avuksi työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita.

Huomenna Anne Berner osallistuu Pohjoismaisten yhteistyöministereiden vuoden 2017 ensimmäiseen kokoukseen Oslossa. Ministerit keskustelevat muun muassa Pohjolan ja EU:n välisestä yhteistyöstä.

Kommentoi Facebookissa