Viime vuonna sattui yli 100 000 työpaikkatapaturmaa – ja 24 000 tapaturmaa työmatkalla

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (Kuva TVK)

Työpaikkatapaturmiin vaikuttaa työturvallisuuden kehittymisen lisäksi tehdyn työn määrän vaihtelu.

TAPATURMAT Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 palkansaajille sattui yhteensä noin 104 000 työpaikkatapaturmaa sekä noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työpaikkatapaturmien lukumäärään vaikuttaa työturvallisuuden kehittymisen lisäksi muun muassa tehdyn työn määrän vaihtelu.

Työmatkatapaturmien määrä kasvoi puolestaan noin seitsemän prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Työmatkatapaturmien lukumäärään vaikuttavat muun muassa sääilmiöt ja keliolosuhteet. Esimerkiksi liukkaat kelit näkyvät herkästi työmatkatapaturmien lukumäärän nousuna.

Palkansaajien työpaikkatapaturmia sattui 29 korvattua tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Luku pysyi edellisvuoden tasolla. Päätoimialoittain tapaturmataajuudet pysyivät edellisvuoden tasolla teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, sekä hallinto- ja tukipalvelutoimialalla.

Ennakkoarvion mukaan tapaturmataajuus nousi hieman kuntasektorilla, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla.

Tarkemmat luvut vuonna 2018 sattuneista työtapaturmista löytyvät Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojulkaisusta.

Lue myös: Kuka korvaa etätyöpäivän tapaturmat? – Vakuutusturva loppuu jo silloin, kun siirryt toiseen huoneeseen

Kommentoi Facebookissa