Viranomaiset järjestävät kalastuksenvalvontaiskuja – korvaussumma voi olla jopa tuhansia euroja

Järvilohinaaraan salakalastaminen tulee kalastuslakia rikkovalle todella kalliiksi.

Järvilohinaaraan salakalastaminen tulee kalastuslakia rikkovalle todella kalliiksi. (Kuva Tapio Gustafsson)

Uhanalaisten kalalajien salakalastajat joutuvat jatkossa maksamaan tuntuvia korvauksia.

KALASTUKSENVALVONTA Suomenlahden merivartiosto, ELY-keskus ja Metsähallituksen erävalvonta tehostavat kalastuksenvalvontaa Suomenlahden merialueilla. Valvontaiskut painottuvat tähän kevääseen ja ensi syksyyn.

Valvontaiskuja toteutetaan yhteistyössä viranomaisten kesken. Tämän lisäksi valvontaa suoritetaan päivittäisen partioinnin yhteydessä. Valvonnan painopisteenä merialueella ovat meritaimenen ja vaellussiian kalastus, kalojen pyyntimitat, pyydysten lainmukainen merkintä ja kalastusluvat.

Kalastuksen lisäksi Suomenlahdella suoritetaan tehostettua vesiliikennevalvontaa sekä valvotaan rauhoitusmääräysten, kuten lintujen pesintärauhan johdosta voimassaolevien maihinnousurajoituksien noudattamista.

Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöineen vuosia ajama kalastuslain muutos on nyt toteutumassa. Uhanalaisten kalalajien salakalastajat joutuvat jatkossa maksamaan tuntuvia korvauksia. Kalastuslakiin lisätään uutena menettämisseuraamus 1.5.2019 alkaen.

Tiettyjen uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tulee jatkossa tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka rikoksen tai rikkomuksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana. Kalalajit, joita menettämisseuraamus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika.

Menettämisseuraamuksen arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi kunkin suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee. Arvot vaihtelevat muutamista kympeistä tuhansiin euroihin. Kaikkiaan 23 erilaista arvoa vaihtelevat välillä 50–7 510 euroa. Korkein arvo on äärimmäisen uhanalaisella Vuoksen vesistöalueen järvilohella.

Korvausarvon määrittely perustuu kunkin suojeluyksikön osalta sen suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon. Esimerkkeinä korvausarvoista Itämeren lohi meressä ja sisävesissä on 3380 euroa, ankerias 3510 euroa, taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 3260 euroa, harjus meressä 800 euroa ja nahkiainen 100 euroa.

Lue myös: Lohenkalastus tehovalvonnassa merellä – kiellettyjä ja tunnistamattomia verkkoja hävitettiin

Kommentoi Facebookissa