Vuoden pappi on Juha Tanska – sukutilaa viljelevä mies kaitsee lampaita ihan oikeastikin

Juha Tanskan harrastuksina ovat luova kirjoittaminen ja suomenlampaiden hoitaminen.

Juha Tanskan harrastuksina ovat luova kirjoittaminen ja suomenlampaiden hoitaminen. (Kuva Seppo J. Sirkka)

Seurakunta on kehittänyt kirkkoherransa johdolla työyhteisöä hyödyntäen voimauttavia valokuvia.

KIRKKO Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2017 Haminan seurakunnan kirkkoherran Juha Tanskan. Hän toimii tämän vuoden virastaan vapaalla johtamiskouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä.

Juha Tanska viljelee luonnonmukaisin menetelmin 1500-luvulta saakka suvun hallussa ollutta kotitilaansa Haminan Reitkallissa. Tanska on kirjoittanut yhdessä vaimonsa kanssa kolme kirjaa arjen hengellisyydestä, lisäksi hänellä on harrastuksina luova kirjoittaminen ja suomenlampaiden hoitaminen.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Juha Tanska on käyttänyt uusia yhteisöllisiä toimintatapoja seurakuntaa johtaessaan. Haminan seurakunta on kehittänyt kirkkoherransa johdolla työyhteisöä ja laatinut yhteisen toimintastrategian hyödyntäen Voimauttavan valokuvan -menetelmää. Menetelmän lähtökohtana on muun muassa toisen arvokkaana näkeminen ja näkyväksi tekeminen.

Seurakunta voitti KirTEKO 2017 -työelämäkilpailun hankkeestaan. Strategian laatiminen onnistui hyvin toiminnallisella menetelmällä.

– Voimauttava valokuva on vahva väline. Olennaista on ymmärtää, ettei kyse ole vain valokuvauksesta vaan toisen arvostavasta kohtaamisesta, Juha Tanska toteaa

Projektia vietiin eteenpäin kuvaamalla omaa työtä työtiimeissä. Työyhteisön arvopohjaa tarkasteltiin yhdessä. Työskentely jatkui yhteisellä seminaarilla valtuutettujen kanssa.

– Mietimme perustehtävää Haminan seurakunnassa. Tiimit kuvasivat kaupungilla aihetta, jota seurakuntalaiset kommentoivat Facebookissa. Työntekijät pohtivat, miten he haluavat tulla näkyväksi omassa työssään, Tanska kertoo.

Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyi tiivis kaksisivuinen strategia.

– Työskentely koettiin antoisana niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden osalta. Oli palkitsevaa nähdä yhteisöllisyyden korostuminen ja seurakunnassa toimivan taitavan joukon monipuolinen osaaminen.

Juha Tanska on syntynyt Vehkalahdella 1961. Hän on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1987 ja vihitty samana vuonna papiksi Mikkelissä. Teologian tohtorin tutkinnon hän suoritti vuonna 2011. Hän on työskennellyt Haminan seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2014 alkaen, ja sitä ennen Kymin kirkkoherrana sekä pappina Imatralla ja Vehkalahdella.

Työuraan kuuluvat myös kokemukset merimiespappina sekä eksegetiikan laitoksen tutkijana Helsingin ylipistossa.

Kommentoi Facebookissa