Yhä useampi jää eläkkeelle 63-vuotiaana

Uudistuksen lisäksi eläkkeelle siirtymistä on vienyt myöhemmäksi työikäisten parantunut terveys ja työkyky.

Uudistuksen lisäksi eläkkeelle siirtymistä on vienyt myöhemmäksi työikäisten parantunut terveys ja työkyky. (Kuva Fotolia)

Kolme neljästä jää vanhuuseläkkeelle, täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle yhä harvempi.

ELÄKE Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,1-vuotiaana. Luku oli sama myös vuonna 2015. Työeläkkeelle siirtyneiden määrä nousi viime vuonna 76 000 henkilöön, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle.

Eläkkeellesiirtymisiän pitkä nousujohteinen suunta taittui toissa vuonna. Viime vuonna tilanne pysyi odotetusti ennallaan. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen lakimuutokset, kuten varhaiseläkereittien karsiminen, eivät enää nosta eläkkeellesiirtymisikää. Samalla pitkä taantuma on nostanut eläkehalukkuutta, kun työmahdollisuudet ovat vähentyneet.

Uudistuksen lisäksi eläkkeelle siirtymistä on vienyt myöhemmäksi työikäisten parantunut terveys ja työkyky. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut neljänneksen vuodesta 2008. Nyt tämä kehitys näyttää ainakin toistaiseksi pysähtyneen.

Muutaman viime vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vakiintunut vajaan 19 000 henkilön tasolle.

– Vaikka henkilömäärä ei ole enää laskenut, työkyvyttömyyden luonne on muuttumassa. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jää yhä harvempi. Samalla osatyökykyisten osuus kasvaa, kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Yhä useampi jää eläkkeelle 63-vuotiaana, viime vuonna heitä oli jo lähes 40 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä. Vanhuuseläkkeen alaikäraja on ollut jo pitkään suosituin ikä jäädä eläkkeelle.

– On ennakkoarvioiden mukaista, että eläkkeelle siirtyminen ei ole viime vuosina muuttunut. Piristyneet työmarkkinat ja vuoden alusta voimaan tulleet uudet eläkeikärajat mahdollistavat työurien pidentymisen nykytasolta, sanoo Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto.

Vuonna 2016 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,1 vuotta ja 50-vuotiaalle 62,8 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Vuonna 2016 työeläkkeelle siirtyi noin 76 000 henkilöä, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, ja toiseksi eniten koko mittaushistorian aikana. Heistä vanhuuseläkkeelle jäi kolme neljästä, yhteensä 57 000 henkilöä, mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

– Syy tähän löytyy työttömyyseläkkeen kaltaisten varhaiseläkereittien karsimisesta. Esimerkiksi vielä vuonna 2008 vain puolet eläkkeelle siirtyneistä jäi vanhuuseläkkeelle, kertoo Kannisto.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyi noin 5 000 henkilöä, kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Syy kasvuun lienee osa-aikaeläkkeen lakkauttaminen. Vuonna 2016 oli viimeinen mahdollisuus hakea osa-aikaeläkettä.

Kommentoi Facebookissa