Ylen johdolle maksettiin bonuksia 1,6 miljoonaa – toimitusjohtaja sai yli 40 000 euroa

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan kiinteä kokonaispalkkansa on 321 000 euroa, tulospalkkiota hän sai 40 500 euroa.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan kiinteä kokonaispalkka on 321 000 euroa, tulospalkkiota hän sai 40 500 euroa. (Kuva AOP ja Kimmo Räisänen/ Yle)

Tavoitteiden toteutumista mitattiin erilaisissa tyytyväisyyskyselyissä ja gallupeissa saaduilla arvosanoilla.

YLEISRADIO Yleisradion julkaisemasta palkitsemisraportista ilmenee, että eduskunnan alaisuudessa toimiva valtakunnallinen yleisradiotoimintaa harjoittava viestintäyhtiö maksoi viime vuonna johdolleen tulospalkkioita yli 1,6 miljoonaa euroa. Summa on 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuosittaisen tulospalkkion maksimi on enintään 15 prosenttia palkasta. Tulospalkkiota maksettiin johtoryhmälle sekä muille keskeisille päälliköille, yhteensä 441 henkilölle. Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila sai bonuksia 40 500 euroa, hänen kiinteä kokonaispalkkansa luontoisetuineen on 321 000 euroa.

Raportissa todetaan, että Ylen taloudelliset tavoitteet liittyvät verovarojen tarkoituksenomaiseen ja läpinäkyvään käyttöön sekä yhtiön talouden pitämiseen tasapainossa. Palkitsemisen vaikutusta taloudelliseen menestykseen ei arvioida samalla tavoin kuin kaupallisesti toimivissa yhtiöissä.

Maksetut tulospalkkiot perustuivat Ylen mukaan kaikilta osin ennalta asetettujen tavoitteiden toteutumiseen, ja niitä mitattiin erilaisissa tyytyväisyyskyselyissä ja gallupeissa saaduilla arvosanoilla.

”Ennalta asetetut tuloskorttitavoitteet mittasivat yhtiön strategisiin painopistealueisiin kuten asiakkuuksiin, vastuullisuuteen, monimuotoisuuteen, sekä henkilöstötyytyväisyyteen liittyvien tavoitteiden edistymistä.”

Ylen muu henkilöstö voi puolestaan saada vähintään 500 euroa ja enintään puolen kuukauden palkan verran kannustepalkkiota. Kannustepalkkioita maksetaan vuosittain noin miljoona euroa.

”Kannustepalkkioita maksetaan erinomaisista suorituksista, jotka edistävät yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista. Esihenkilön lisäksi kuka tahansa Ylen työntekijä voi esittää kannustepalkkiota toiselle työntekijälle. Kannustepalkkiot hyväksyy esihenkilön esihenkilö.”

Yhteensä Ylen maksamat tulos- ja kannustepalkkiot olivat viime vuonna noin 2 615 000 euroa. Lisäksi Yle maksoi hallintoneuvoston kokouspalkkioita seitsemästä kokouksesta jäsenelle 4550 euroa vuodessa, työvaliokunnan 22 kokouksesta jäsenelle 11 000 euroa, sekä Ylen hallituksen jäsenille 15 000 euroa vuodessa. Puheenjohtajat saivat hieman suuremmat palkkiot.

Ylen liikevaihto vuonna 2020 oli 487,6 miljoonaa euroa. Tuotoista Yle-veroon pohjautuvan määrärahan osuus oli 98,7 prosenttia.

Ylen tulospalkkioista kertoi ensimmäisenä Talouselämä.

Lue myös: Ennen oli kaikki paremmin – Ylen johtajat nauttivat pitkistä lounaista ja lyhyistä työajoista

Kommentoi Facebookissa