Yli 200 vapaa-ajan onnettomuutta Tukesin käsittelyssä – mukana moottorikelkkasafareita, rinnekeskuksia ja uimahalleja

Eniten onnettomuusilmoituksia tuli ohjatuilta moottorikelkkasafareilta, rinnekeskuksista, uimahalleista ja kylpylöistä.

Eniten onnettomuusilmoituksia tuli ohjatuilta moottorikelkkasafareilta, rinnekeskuksista, uimahalleista ja kylpylöistä. (Kuva Fotolia)

Tukesin valvonnan tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksia ennalta.

ONNETTOMUUDET Vuonna 2019 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto käsitteli yhteensä 233 kuluttajapalveluihin liittyvää onnettomuustapausta. Eniten onnettomuusilmoituksia tuli ohjatuilta moottorikelkkasafareilta, rinnekeskuksista, uimahalleista ja kylpylöistä.

Ilmoitusten määrää saattaa osittain selittää näiden palveluiden suuri volyymi tai se, että onnettomuuksista ilmoittaminen toimii hyvin. Palveluntarjoajan pitää lain mukaan ilmoittaa Tukesiin, jos kuluttajapalvelussa tapahtuu asiakkaalle vakava onnettomuus tai läheltä piti -tilanne.

Viime vuonna palveluntarjoajat tekivät Tukesiin 171 onnettomuusilmoitusta. Ilmoituksia on tullut selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi Tukes saa tietoa onnettomuuksista kuluttajilta, viranomaisilta ja mediasta.

Onnettomuuksien lisäksi Tukes käsitteli viime vuonna 128 muuta tapausta koskien palveluiden lievempiä turvallisuuspuutteita ja läheltä piti -tilanteita. Yhteensä Tukesin käsittelemien tapausten määrä kasvoi noin 17 prosenttia vuodesta 2018.

Viime vuonna Tukes teki kuluttajapalveluihin 400 turvallisuusjohtamistarkastusta. Tarkastuksista 39 prosenttia johti palveluntarjoajalle annettuun kehotukseen korjata vakavia turvallisuuspuutteita.

– Kehotus annetaan, jos palvelussa on esimerkiksi vakava tapaturmavaara, tai riskien arviointi on kokonaan tekemättä. Palveluntarjoajaa kehotetaan tällöin korjaamaan puutteet määräaikaan mennessä, kertoo vs. ryhmäpäällikkö Mervi Murtonen.

Kaksitoista palvelutyyppiä, joista Tukesiin on tullut eniten ilmoituksia onnettomuuksista.
Kaksitoista palvelutyyppiä, joista Tukesiin on tullut eniten ilmoituksia onnettomuuksista. (Kaavio Tukes)

Tarkastuksilla Tukes arvioi palveluntarjoajan asiakasturvallisuuden käytäntöjä kokonaisvaltaisesti. Valvonnan painopistealueita viime vuonna olivat esimerkiksi kiipeilypalveluiden, liikuntahallien, nuorisokeskusten, talviuintipaikkojen, kuntosalien ja hissipyöräilyn asiakasturvallisuus. Valvonta on riskiperusteista, pistokokeenomaista ja valmentavaa.

Vuonna 2020 Tukes painottaa palveluiden valvonnassa muun muassa ulkoilu- ja vaellusreittien, vapaalaskupalveluiden, ratsastuskilpailujen, maauimaloiden, kuntien liikunta- ja leikkikenttien sekä sisäleikki- ja aktiviteettipuistojen turvallisuutta.

Jos vapaa-ajan palvelu on mielestäsi vaarallinen, voit tehdä ilmoituksen Tukesiin. Tarvittaessa voit hälyttää itse ulkopuolista apua ja soittaa numeroon 112. Tukesin valvonnan tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksia ennalta.

Tukes ei tee yksityiskohtaista kuluttajapalveluiden onnettomuustutkintaa. Onnettomuustapauksissa Tukes varmistaa valvonnalla, että palveluntarjoaja tekee riittävät toimenpiteet palvelun turvallisuuden varmistamiseksi.

Lue myös: Viime vuonna sattui yli 100 000 työpaikkatapaturmaa – ja 24 000 tapaturmaa työmatkalla

Kommentoi Facebookissa