Yliopisto tutki Laura Huhtasaaren pro gradun – loukkaa merkittävästi tieteellistä käytäntöä, käsittely lopetetaan

Yliopisto ei käynnistä toimia Laura Huhtasaaren tutkinnon peruuttamiseksi.

Yliopisto ei käynnistä toimia Laura Huhtasaaren tutkinnon peruuttamiseksi. (Kuva AOP)

Kansanedustaja sanoo pyrkineensä noudattamaan ohjeita eikä olisi tietoisesti tehnyt vilppiä.

PRO GRADU Jyväskylän yliopisto on tehnyt päätöksen Laura Huhtasaaren pro gradu -työstä saamansa esiselvityksen pohjalta.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän esiselvityksen mukaan KM Laura Huhtasaaren vuonna 2003 hyväksytty opinnäytetyö Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä loukkaa merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän hyvää tieteellistä käytäntöä, sisältäen sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, mikä ilmenee plagiointina.

Menettelytavat ovat esiselvityksen mukaan olleet omiaan johtamaan harhaan tiedeyhteisöä eli tutkijoita ja myöhempien opinnäytetöiden tekijöitä. Luonteeltaan ja mittaluokaltaan nämä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ovat tutkimuksessa ja opinnäytetyössä vakavia.

– Viisitoista vuotta sitten laatiessani pro gradu -tutkielmaani pyrin noudattamaan ohjeita, joita minulle annettiin, enkä tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä, Laura Huhtasaari kommentoi päätöstä Twitterissä.

Varsinaisen tutkinnan suorittaminen ei yliopiston mukaan toisi enää tutkimuseettisestä näkökulmasta olennaisesti uutta tietoa. Jyväskylän yliopisto lopettaakin päätöksellään asian käsittelyn. Selvityksen johtopäätökset liitetään opinnäytetyön yhteyteen.

Yliopisto ei käynnistä toimia Laura Huhtasaaren tutkinnon peruuttamiseksi, koska hallinnollisesta näkökulmasta asia on jo vanhentunut. Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista kuitenkin oli, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilyt selvitetään.

Päätös käynnistää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukainen esiselvitys tehtiin asiasta 9.5.2018 saadun tutkintapyynnön johdosta. Selvityksen yhteydessä kuultiin sekä Laura Huhtasaarta että ilmoituksen tekijää.

Kommentoi Facebookissa