ARA vahvistaa demareiden vuokratalobisneksen sotkut – yhtiöltä puuttuu rahaa lähes miljoona

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen hallituksen nykyinen puheenjohtaja on SDP:n paikallisen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja SDP:n puoluehallituksen jäsen Ahti Ruoppila.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen hallituksen nykyinen puheenjohtaja on SDP:n paikallisen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja SDP:n puoluehallituksen jäsen Ahti Ruoppila. (Kuva SDP)

Demaritaustaiset yhdistykset ovat rakennuttaneet Jyväskylän seudulla kymmenittäin taloja lähes täysin ilman omaa rahoitusta.

TALOUS Yleisradion MOT-ohjelma kertoi maanantaina, kuinka demaritaustaiset yhdistykset ovat rakentaneet Jyväskylän seudulle kymmenittäin taloja lähes täysin ilman omaa rahoitusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on nyt kuitenkin sulkenut yhden yhdistyksen lainanannon, toiseen yhdistykseen liittyy petosepäily ja tukirahojen väärinkäyttöä.

Paikallisten demarivaikuttajien hallinnoiman ja taloja omistavan Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen sekä konsernin yhtiöiden on ryhdyttävä ARA:n vaatimuksesta ripeisiin toimenpiteisiin toimintansa korjaamisessa. ARA on tarkastanut Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n ja sen tytäryhtiöiden Säynätsalon Iltatuuli Oy:n ja Kiinteistö Oy Pehtorinhoivan toimintaa kolmessa eri tarkastuksessa vuosina 2018 ja 2019.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistystä johti pitkään SDP:n piirijärjestön entinen toiminnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu Jari Blom. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja on SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja SDP:n puoluehallituksen jäsen Ahti Ruoppila. Kaksikko on nyt riidoissa rakennuttamiskonsulttina käytetyn Pentti Tossavaisen kanssa, joka on Ruoppilan edeltäjä Säynätsalon Iltatuulta omistavan Säynätsalon työväenyhdistyksen puheenjohtajana.

MOT-kertoi ohjelmassaan ARA:n ohjeidenvastaisista ja kohtuuttomista vuokrankorotuksista, luvattomista lainoista omistajakonsernin muille yhtiöille, konsultille maksetuista ylisuurista rakennuttamispalkkioista, ja muista perusteettomaksi havaitsemista laskutuksista.

ARA vahvistaa, että se havaitsi tarkastuksissa merkittäviä puutteita yhdistyksen ja yhtiöiden hallinnossa ja kirjanpidossa sekä ARA-lainsäädännön ja ohjeistuksen noudattamisessa. Konsernissa on tehty korjaavia toimenpiteitä vain osittain, joten pääosa tarkastusten havainnoista on edelleen korjaamatta.

Viimeisimmän tarkastuksen johdosta ARA on 16.9.2019 antanut yhdistykselle ja kiinteistöosakeyhtiölle korkotukilain ja aravalain mukaiset kehotukset, joiden perusteella yhdistykseltä ja konserniyhtiöiltä edellytetään runsaasti korjaavia toimenpiteitä vuoden 2019 loppuun mennessä.

ARA ryhtyy myös tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin, mikäli asioita ei korjata. ARA voi viime kädessä peruuttaa yhdistyksen ja tytäryhtiöiden yleishyödyllisyysstatukset ja lakkauttaa korkotuen. Lisäksi ARA voi kieltää omarahoitusosuuden koron perimisen ja tuoton tulouttamisen määräajaksi.

Päähavaintoina vuokrat on määritettävä uudelleen aravarajoituslain ja korkotukilain sekä ARA:n ohjeiden mukaisiksi sekä ostopalvelut kilpailutettava lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen tulee muun muassa periä yleishyödyllisyyssäännösten vastaisia konsernin sisäisiä pääoma- ja muita lainoja liiketoimintaa harjoittavilta tytäryhtiöiltä yhteensä 555 000 euroa.

Säynätsalon Iltatuuli Oy:n rakennushankkeelta puuttuva omarahoitusosuus – noin 200 000 euroa – on perittävä yhtiölle. Yhtiöltä puuttuu rahaa eri syistä johtuen 960 000 euroa ja yhtiön on maksettava korkotukilainaa takaisin noin 195 000 euroa. Yhtiöllä on korkotukilainan osalta maksuaikaa maaliskuuhun 2020 saakka.

Kiinteistö Oy Pehtorinhoivasta tarkastajat esittävät, että ARA alentaa rakennushankkeen hyväksyttäviä korkotuettavia ja avustettavia kustannuksia lähes 30 000 eurolla sekä rahoitusta tarkennetaan siten, että korkotukilainaa alennetaan yli 20 000 eurolla ja avustusta peritään takaisin liki 10 000 euroa. Tarkastajat esittävät myös, että ARA ei hyväksy hankkeelle esitettyjä kustannuksia yhteensä 145 443 euron arvosta.

Hoivapalveluita tuottava Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry on vuonna 1996 ARA:n yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö, jolla on ARA-asuntoja noin 30. Sen 80-prosenttisesti omistamalla tytäryhtiöllä Säynätsalon Iltatuuli Oy:llä ARA-asuntoja on noin 60, ja sataprosenttisella tytäryhtiöllä Kiinteistö Oy Pehtorinhoivalla 47 ARA-asuntoa.

Konsernin liikevaihto oli 11 miljoonaa euroa vuonna 2018, mutta oma pääoma yli 730 000 euroa miinuksella. ARA-kohteista lainaa on jäljellä 16 miljoonaa euroa. MOT:n mukaan tilintarkastajat huomioivat, että tilanne ”saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa”.

Lue myös: Vuokratalojätti Kojamon kiinteistöjen arvo ylittää 5 miljardia – nousutavoite vielä lähes miljardin

Kommentoi Facebookissa