Asiakas- ja potilaslaki ei ehdi eduskuntaan – tälläkään hallituskaudella

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden hoito perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden hoito perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. (Kuva Fotolia)

Itsemääräämisoikeutta vahvistavan lakikokonaisuuden valmistelu kuitenkin jatkuu.

LAINSÄÄDÄNTÖ Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevan lainsäädännön valmistelua. Kaikki lainsäädäntökokonaisuuteen kuuluvat lait eivät kuitenkaan ehdi tänä syksynä eduskunnan käsittelyyn.

Asiakas- ja potilaslaki on päätetty poistaa tällä hallituskaudella annettavien hallituksen esitysten listalta. Myös mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön suunnitellut muutokset jäävät myöhempään valmisteluun. Lastensuojelulakiin tehtävät itsemääräämisoikeutta vahvistavat muutokset on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla.

Itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä on valmisteltu pitkään. Viime hallituskaudella ehdittiin antaa hallituksen esitys, mutta se raukesi eduskunnan vaihtuessa. Tällä hallituskaudella valmistelua jatkettiin entistä laajemmin alan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Luonnos asiakas- ja potilaslaiksi oli lausunnolla syyskuun puoliväliin asti. Lausuntopalautteen perusteella luonnokseen tuli paljon muutostarpeita, joiden toteuttaminen vaatii työtä. Kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, jolla on vahva kytkös perustuslakiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut ja hoito perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Joskus joudutaan kuitenkin tilanteisiin, joissa henkilön tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta on suojattava itsemääräämisoikeutta rajoittamalla. Tällöin on kyse ihmisen perusoikeuksista ja niihin puuttumisesta.

Lue myös: Odotatko pääsyä sairaalahoitoon? – Etelä-Karjalassa on lyhyin odotusaika, Etelä-Savossa taas pisin

Kommentoi Facebookissa