Asumistuen ehdot muuttuvat – katso laskurilla mihin olet oikeutettu

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle, yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta.

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle, yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. (Kuva Fotolia)

Opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tuen muutokset vaikuttavat asiointiin.

ASUMISTUKI Opiskelijoiden asumisen tuen muutos koskee sekä uusia että vanhoja opiskelijoita. Opintotuen asumislisä lakkaa ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät 1.8. yleisen asumistuen piiriin. Opiskelija voi tehdä syksyn asumistukihakemuksen, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää, kenen kanssa asuu ja kuinka suuret hänen syksyn tulonsa ovat.

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Jos joku ruokakuntaan kuuluvista saa jo yleistä asumistukea, hänen pitää hakea tuen tarkistamista.

Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien tulot. Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina puoliso ja muut lähisukulaiset sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet.

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Vuokrasopimusta ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti. Vuokrasopimuskyselyssä mukana olevat vuokranantajat voi tarkistaa Kelasta sähköisesti tästä tai tarvittaessa tietysti myös omalta vuokranantajalta.

Asumistuki voidaan myöntää elokuusta alkaen, jos hakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi vuokrasopimuksen pitää olla voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon pitää myös muuttaa elokuun aikana.

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Jos koulutukseen liittyy opiskelupaikan vastaanottaminen, opintotukihakemus kannattaa tehdä heti sen jälkeen. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos vanhempansa luota muuttavalla opiskelijalla ei vielä ole asuntoa opiskelupaikkakunnalla, opintoraha myönnetään samansuuruisena kuin opiskelijalle, joka asuu vanhempansa luona. Kun opiskeluasunto on varmistunut, opiskelijan on tehtävä muuttoilmoitus ja sen jälkeen opintotuen muutosilmoitus asumisen muutoksesta.

Opintotuen asumislisää voivat jatkossakin saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

  • Kelan laskureilla voit arvioida, mitä tukea voi saada ja kuinka paljon. Klikkaa tästä.

Kommentoi Facebookissa