Television miljoonatuki lähti lausunnoille – yhtään tukeen oikeutettua kanavaa ei vieläkään ole

Liikenneministeri Anne Berner haluaisi edelleen tukea televisiotoimintaa, mutta kukaan ei tunnu haluavan hakea uutta ohjelmistolupaa.

Liikenneministeri Anne Berner on taiteillut julkisen vallan ja liiketoiminnan välimaastossa. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Laura Kotila)

Avustuksen saamisen ehtona edelleen olisi yleisen edun ohjelmistotoimiluvan hakeminen.

TELEVISIOTUKI Hallitus päätyi toukokuun lopulla esittämään vuoden 2017 lisäbudjetissa miljoonan euron tukea niin sanottujen ”yleisen edun” TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseksi. Lisäksi median innovaatiotuesta Tekesille jäävää rahaa kohdennetaan uudelleen samaan asiaan, jolloin tukipotti lienee lähempänä kahta miljoonaa euroa.

Kyseessä oli liikenneministeri Anne Bernerin tilaaman kansanedustaja Harry Harkimon työryhmän esitykseen pohjautuva päätös, jossa ”uutis- ja ajankohtaissisältöihin luetaan myös yksittäiset ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia asioita käsittelevät ohjelmat”. Huomiota herätti se, että suurin tuen saaja olisi ollut MTV, jonne Harkimo teki monta vuotta talk showtaan.

Vielä erikoisemmaksi tukipäätöksen teki se, että miljoonat oli kohdennettu televisiokanavalle, jollaista ei myönnettyjen toimilupien mukaan ole Suomessa toiminnassa. Mikään televisiokanavista ei hakenut yleisen edun kanavan lupaa 17.5.2017 alkaneelle lupajaksolle. Päivän Lehden artikkelin voit lukea tästä.

Se ei kuitenkaan ole hallitusta hillinnyt. Hallitus esittää edelleen, että kaupalliselle yleisen edun televisiokanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnalle voitaisiin myöntää valtion avustusta. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin lähettänyt tukea koskevan asetusluonnoksen jo lausunnoille.

Television uutis- ja ajankohtaistoiminnalla on valtioneuvoston mukaan yhä oleellinen merkitys tärkeänä kansalaisten uutislähteenä. Hallitus toteaa kuitenkin, että tällä hetkellä yhdelläkään toimijalla ei ole yleisen edun ohjelmistotoimilupaa.

Siitä huolimatta avustuksen ja väliaikaisen avustuksen tavoitteena on turvata television vaihtoehtoiset uutislähteet koko väestölle seuraavien vuosien aikana ja samalla kannustaa myös uuteen toimintaan.

Asetuksella määriteltäisiin maksettavien avustusten enimmäismäärät, tuettava toiminta ja hyväksyttävät kustannukset sekä hakukelpoisuuden kriteerit, avustusten hakeminen ja raportointi. Avustuksen saamisen ehtona edelleen olisi yleisen edun ohjelmistotoimiluvan hakeminen. Avustuksen saajalle annettaisiin uutis- ja ajankohtaistoiminnasta julkinen palveluvelvoite.

Hallituksen esitys on nyt lähetetty lausunnoille ja lausuntojen määräaika on 21. elokuuta 2017 mennessä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopeasti.

Kommentoi Facebookissa