Brasilian lihaskandaali jatkuu – Suomeen tuotu tänä vuonna liki 20 000 kiloa

Brasilialaisen mädän lihan skandaali sai suomalaiset elintarvikemarkkinat tarkistamaan laadunvalvontaprosessinsa.

Brasilialaisen mädän lihan skandaali sai suomalaiset lihantuontia harjoittavat tahot tarkistamaan laadunvalvontaprosessinsa. (Kuva Fotolia)

Evira vahvistaa, että ongelmalaitoksista on tuotu tänä vuonna lihaa Suomeen.

LIHASKANDAALI Kansainvälisessä mediassa olleiden tietojen mukaan EU:n alueelle olisi tuotu pilaantunutta brasilialaista lihaa. Kaksi suurta liha-alan yritystä JBS sekä BRF on suljettu Brasiliassa korruptioepäilyjen ja elintarviketurvallisuusongelmien vuoksi.

Asiaan liittyy myös epäilyjä lihan laatusertifikaattien väärentämisestä. Päivän Lehti kirjoitti asiasta otsikolla Brasilian mädän lihan skandaali koskettaa Suomea – kauppaketjut tarkistavat kylmäaltaansa.

Suomalaisista suurista kauppaketjuista Kesko on kertonut, että se lopetti brasilialaisen lihan tuonnin jo muutama vuosi sitten lihatuotteissa ilmenneiden laatuongelmien vuoksi. S-ryhmä taas vahvisti, että sen vähittäiskaupan lihavalikoimissa oli edelleen kaksi brasilialaista tuotetta eli naudan sisä- ja ulkofile. S-ryhmän oman Rainbow-tuotemerkin kahdessa tuoretuotteessa sekä joissakin lihajalosteissa oleva brasilialainen liha ei tulisi tutkittavina olevilta tehtailta.

Lidl kertoo myynnissä olleen ajoittain erätuotteina tuoretta brasilialaista naudanlihaa, jonka tuottaja ei ole epäiltyjen yritysten joukossa. Brasilialaisen lihan vuosittainen osuus kaikesta tuoreesta lihasta on Lidlissä noin prosentti.

Suomen suurin ulkomaisen lihan tukkukauppa Pan Nordic Meat on kertonut tuovansa brasilialaista broilerinlihaa myös tutkinnan kohteena olevalta Seara-yhtiöltä. Tuodussa broilerinlihassa ei ole tavattu salmonella tai muita laatuongelmia. Naudanlihan Pan Nordic ostaa brasilialaisyritykseltä, joka ei ole tutkinnan kohteena. Pan Nordic ostaa myös EU:n sisämarkkinoilta brasilialaislihaa, jonka alkuperää tarkistetaan.

Brasilialaista naudan- ja siipikarjanlihaa on lisäksi epäilty käytetyn ravintoloissa, työpaikkaruokaloissa ja jopa kouluruokailuissa.

Eilintarviketurvallisuusvirasto Evira ja tuontiyritykset selvittävät, kuinka paljon Brasiliasta on tuotu lihaa Suomeen, sekä mitä lihalajeja on käytetty ja onko lihassa ilmennyt laatuongelmia. Tarkemmin pyrittiin myös selvittämään, oliko erityisesti kahdesta suljetusta yrityksestä tuotu lihaa Suomeen. Evira on ollut yhteydessä Euroopan komissioon, joka on aloittanut selvitykset yhdessä Brasilian viranomaisten kanssa.

Eviran tähän mennessä selvittämien tietojen mukaan Suomeen on tuotu tammi-helmikuussa 2017 lihaa Brasiliasta myös niistä laitoksista, jotka on yhdistetty esiin tulleisiin ongelmiin. Tarkempaa tietoa siitä, onko Suomeen tuoduissa erissä ollut huonolaatuista lihaa, ei vielä ole. Selvitystyö jatkuu.

Myös Euroopan komissio jatkaa asian selvittämistä. Komissio on pyytänyt Brasilian viranomaisilta pikaisesti tietoa ongelmien laajuudesta ja yhteyksistä EU-alueelle tuotuihin lihaeriin. Komissio valmistelee tuontikieltoa ongelmalaitoksille.

Tammi-helmikuussa 2017 Brasiliasta on tuotu Suomeen naudanlihaa tuoreena noin 30 000 kiloa ja pakastettuna noin 3 500 kiloa sekä siipikarjanlihaa noin 155 000 kiloa valtaosin pakastettuna. Alustavasti näyttää siltä, että kaikki pakastettu naudanliha, tuoretta naudanlihaa noin 6 000 kiloa sekä pakastettua siipikarjanlihaa noin 9 000 kiloa olisi tullut Suomeen ongelmiin yhdistetyistä laitoksista. Toistaiseksi ei tiedetä, onko näissä erissä ollut elintarvikkeeksi kelpaamatonta lihaa.

Brasilialaisesta siipikarjanlihasta on tullut vuonna 2016 ja 2017 salmonellaa koskevia ilmoituksia Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisten nopean hälytysjärjestelmän RASFF:n kautta. Suomeen näitä lihaeriä ei ole tuotu.

Yritykset toimivat Suomessa varsin vastuullisesti. Osa yrityksistä on lopettanut lihantuonnin Brasiliasta jo aiemmin tuotteissa havaitsemiensa laatuongelmien vuoksi tai kuluttajapalautteen pohjalta, toteaa johtaja Leena Räsänen Evirasta.

EU:n ulkopuolelta tuotava liha tarkastetaan aina siinä EU-maassa, johon se ensimmäiseksi saapuu. Ensisijaisesti lihan laadusta vastaavat yritykset omavalvontasuunnitelmansa ja omien laatuvaatimustensa mukaisesti. Sen lisäksi viranomaiset valvovat tuontilihaa riskiperusteisesti.

Kuluttajalla on aina oikeus kysyttäessä saada tieto lihan alkuperästä myös ravintolassa. Kaupassa lihan pakkausmerkinnöissä pitää aina ilmoittaa alkuperämaa.

  • EDIT: 21.3. Päivitetty Lidlin tieto.

Kommentoi Facebookissa