Ensi- ja turvakotien liitto jyrkkänä – neuvoloiden yhtiöittäminen on virheratkaisu

Voiko esimerkiksi lastensuojeluasioissa virkavastuun siirtää virkamieheltä yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle?

Voiko esimerkiksi lastensuojeluasioissa virkavastuun siirtää virkamieheltä yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle? (Kuva Fotolia)

Liitto pitää vastuuttomana, että hallitus jättää ratkaisun neuvoloiden yhtiöittämisestä maakunnille.

NEUVOLAT Hallitus on parhaillaan kokoontunut niin sanottuun puoliväliriiheen. Siinä hallituspuolueet katsovat mitä on tullut tehtyä, mitä pitäisi tehdä ja mitä olisi korjattava. Virallisesti kyse on hallituksen puolivälitarkastelusta ja vuosien 2018–2021 julkisen talouden suunnitelmasta. Neuvottelut Kesärannassa kestävät kaksi päivää.

Suunnitelmista moni on jäänyt kaivertamaan kansalaisia. Ensi- ja turvakotien liitto kantaa erityisesti huolta äitiys- ja lastenneuvoloiden tulevaisuudesta. Neuvolat on ollut tarkoitus yksityistää, kuten ministeri Paula Risikon lausunnosta tästä Päivän Lehden artikkelista selviää. Sote-uudistuksesta tehdyn välikysymyksen yhteydessä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula tarkensi, että neuvolat voisivat jatkossa toimia sote-keskuksessa tai maakunnan omassa liikelaitoksessa. Maakunnat ovat jatkossa vastuussa sote-palveluiden järjestämisestä. Artikkelin voit lukea tästä.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää vastuuttomana sitä, että hallitus jättää valinnanvapauden toteuttamisessa ratkaisun neuvoloiden yhtiöittämisestä maakunnille. Tämä vaarantaa sen, että neuvolat tavoittavat jatkossa koko ikäluokan ja voivat varhain tarttua lapsiperheiden ongelmiin

Liitto haluaa kiinnittää sote- ja valinnanvapausuudistuksissa huomiota varhaisen tuen varmistamisen ja palveluketjujen jatkuvuuden tärkeyteen vauva- ja lapsiperheiden selviytymiseksi. Pirstaleinen ja monimutkainen palvelujärjestelmä ei sitä pysty tarjoamaan.

Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja kansanedustaja Tuula Haatainen oli myös välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja.
Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja kansanedustaja Tuula Haatainen oli myös välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja. (Kuva Jukka-Pekka Flander)

– Perhekeskuksia ja eri tahojen uudenlaisen kumppanuuden mahdollisuuksia ei pidä vaarantaa neuvoloiden yhtiöittämisellä, sanoo liiton puheenjohtaja Tuula Haatainen.

Äitiys- ja lastenneuvolat ovat liiton mukaan korvaamaton tuki vauva- ja lapsiperheille. Neuvoloissa syntyy pitkäjänteisiä suhteita perheisiin. Perheet uskaltavat puhua aroistakin asioista ja hakea apua ongelmiinsa. Ammattitaitoisella henkilöstöllä on mahdollisuus seurata ja arvioida lapsen hyvinvointia ja kehitystä sekä perheen kokonaistilannetta. Neuvoloilla on myös osaamista ohjata vauvaperheet järjestöjen esimerkiksi ensi- ja turvakotiyhdistysten avun piiriin. Ne ovat järjestöille ja lastensuojelulle äärettömän tärkeä kumppani.

Hallitus rakentaa lapsiperheiden palvelujen muutosohjelmassa perhekeskuksia, joiden ytimeksi on ajateltu neuvolaa. Tilastot eivät kuitenkaan tunnista monimuotoista järjestöjen tarjoamaan auttamistyötä. Matalan kynnyksen palvelut ja avopalvelut ovat usein monirahoitteisia – niitä tuetaan nyt rahapelituotoilla ja kuntien toiminta-avustuksilla.

– Maakunnille tulee säätää yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa sote-järjestämislaissa. Matalan kynnyksen palvelut ja avopalvelut eivät toimi markkinoilla ja jatkossa niihin tarvitaan myös maakuntien toiminta-avustuksia, sanoo Haatainen.

Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen auttoi viime vuonna yli 11 200 henkilöä, joista reilu kolmannes oli lapsia. Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Apua on myös annettu, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun.

Kommentoi Facebookissa