Hallituksen lisätalousarvioesitys on 547 miljoonaa euroa – valtion lainanotto lisääntyy saman verran

Pääministeri Sanna Marinin hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvioesityksen. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Valtionvelan määrän vuoden lopussa arvioidaan olevan noin 136 miljardia euroa.

TALOUS Hallitus antoi vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle torstaina 3. helmikuuta. Lisätalousarviolla vastataan koronavirustilanteesta aiheutuviin suoriin ja välttämättömiin tarpeisiin sekä turvataan hyvinvointialueiden käynnistämisen valmistelu.

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoja muun muassa koronavirustilanteen heikentymisen johdosta tehtyjen rajoitustoimien korvauksiin yrityksille, kulttuurialan yhteisöille, liikunnan ja urheilun alalle sekä muihin välttämättömiin koronavirustilanteesta aiheutuneisiin menotarpeisiin.

Määrärahojen lisäys vuoden 2022 lisätalousarvioesityksessä on 547 miljoonaa euroa, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta vastaavalla summalla.

Rajoitustoimien johdosta sulkemiskorvaukseen ja yritysten kustannustuen 6. kierroksen toteuttamiseen ehdotetaan yhteensä 200 miljoonan euron määrärahalisäystä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotetaan yhteensä noin 28 miljoonan euron lisämäärärahaa kulttuuri- ja taidelaitoksille sekä kulttuurialan yhteisöille maksettaviin korona-avustuksiin.

Taiteen edistämiskeskukselle ehdotetaan noin 34 miljoonan euron lisämäärärahaa taiteen ja kulttuurin alan yksilöille, yksinyrittäjille ja toiminimille koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseen ottaen huomioon ajanjakson, jona rajoitustoimet ovat rajoittaneet toimen harjoittamista. Liikunnan ja urheilun tapahtumien tukemiseen sekä ylimpien sarjojen toiminnan turvaamiseen ehdotetaan 5,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Työttömyysetuuden maksamiseen myös omavastuuajalta ja yrittäjien työmarkkinatukioikeuden jatkamiseen ajalle 1.1.–28.2.2022 ehdotetaan lisättäväksi määrärahaa yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Tartuntatautipäivärahan myöntämisedellytyksiin esitettävien väliaikaisten muutosten kustannuksiin ehdotetaan 1 miljoonan euron lisämäärärahaa. Muutosten kustannusvaikutusten arvioidaan olevan kaikkiaan noin 20 miljoonaa euroa, josta pääosa rahoitetaan työnantajien, palkansaajien ja yrittäjien vakuutusmaksuilla.

Uusien covid-19-rokotteiden ja mahdollisten tehosteannosten hankintaan varautumiseen ehdotetaan 70,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa. Koulujen ja oppilaitosten terveysturvallisuuden edistämiseksi ehdotetaan 10 miljoonaa euroa covid-19-testaamiseen tarkoitettujen niin sanottujen kotitestien hankintaan ja jakeluun. Lisäksi koronalääkkeiden hankintaan varautumiseksi ehdotetaan 14 miljoonaa euroa.

Sote-uudistuksen ICT-muutoskustannuksiin, muuhun hyvinvointialueiden valmistelurahoitukseen ja valtuustoryhmien toiminnan tukemisen kustannuksiin osoitetaan 155,7 miljoonaa euroa lisäystä. Lisämäärärahasta 5,7 milj. euroa ehdotetaan kohdistettavan valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Maatalouden äkillisesti heikentyneen kannattavuus- ja maksuvalmiustilanteen vuoksi maatilatalouden kehittämisrahastoon ehdotetaan siirrettävän 8 miljoonan euron määräraha, jolla varaudutaan uusien valtiontakausten takausvastuiden lisääntymiseen ja siitä mahdollisesti aiheutuviin takaustappioihin.

Valtion nettolainanotoksi vuonna 2022 arvioidaan noin 7,6 miljardia euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2022 lopussa arvioidaan olevan noin 136 miljardia euroa, mikä on noin 52 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Lue myös: Hallitus purkaa koronarajoituksia asteittain – ravintolarajoitukset ohi kokonaan ehkä kuukauden kuluttua

Kommentoi Facebookissa