Hallitus antoi esityksen saamelaiskäräjälain muutoksiksi – keskusta äänestää eduskunnassa vastaan

Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto. (Kuvituskuva Fotolia)

On epävarmaa, ehtiikö laki edes valmiiksi tällä vaalikaudella perustuslakivaliokunnan ruuhkan johdosta.

SAAMELAISET Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muutoksiksi. Esityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.

– Tällä uudistuksella Suomi vastaisi kansainvälisten ihmisoikeuksia valvovien elinten kritiikkiin saamelaisten oikeuksien loukkauksista, turvaisi jatkossa täysimääräisesti saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet sekä takaisi saamelaisten kulttuurin elinvoimaisuuden säilymisen, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Esitys oli kuitenkin riitaisa, se hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa äänin 11–3. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen jätti esitykseen eriävän mielipiteen, johon elinkeinoministeri Mika Lintilä ja puolustusministeri Antti Kaikkonen yhtyivät.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan keskustapuolueen edustajat tulevat äänestämään eduskunnassa lakia vastaan. Saarikko myös epäilee, että laki ei edes ehtisi valmiiksi tällä vaalikaudella, jo perustuslakivaliokunnan lakiruuhkan johdosta.

Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. Nykyinen saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995 ja on muun muassa vaaleihin liittyvien säädösten osalta vanhentunut. Suomi on myös saanut moitteita YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä saamelaisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien loukkaamisesta.

Oikeusministeriö toteaa, että esityksen kiireellisimpänä tavoitteena on saamelaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä vaaliluetteloon merkitsemisen edellytysten uudistaminen. Jatkossa vaaliluettelon osalta on kyse vain oikeudesta äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa eikä siitä, ketä voidaan pitää saamelaisena.

Esitys on osa Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa ja se on valmisteltu oikeusministeriön vetämässä toimikunnassa, johon myös Saamelaiskäräjät osallistui. Esitys lähetetään vielä hyväksyttäväksi myös Saamelaiskäräjille. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2023, mutta uusia vaalisäännöksiä ei ehditä soveltaa vielä vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleihin.

Lue myös: Saamelaiskäräjät vaatii – kyttyrälohi tulee määritellä haitalliseksi vieraslajiksi

Kommentoi Facebookissa