Hallitus sai sovittua ensi vuoden talousarvioesityksen – budjetti on 10,8 miljardia euroa alijäämäinen

Hallitus esitteli pääministeri Sanna Marinin johdolla lisätalousarvioesityksen.

Hallitus esitteli pääministeri Sanna Marinin johdolla talousarvioesityksen. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 135 miljardiin euroon.

TALOUSARVIO Hallitus toteaa, että vuoden 2021 talousarviota valmistellaan poikkeuksellisen laajan epävarmuuden keskellä. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on supistanut alkuvuonna Suomen taloutta, joskin vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista. Talouden ennustetaan toipuvan asteittain vuoden loppupuolelta alkaen ja vuonna 2021 BKT:n ennakoidaan jälleen kasvavan.

Julkinen talous heikkenee ennen kaikkea koronaviruspandemian ja siitä seuranneen voimakkaan laskusuhdanteen, elvytystoimien ja verokertymän laskun takia tänä vuonna voimakkaasti. Tästä johtuen julkisen talouden alijäämä syvenee ja julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen kääntyy jyrkkään kasvuun. Alijäämä pienenee vuonna 2021, mutta julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen loppusumma on 64,2 miljardia euroa. Se on 6,5 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa, mutta 2,9 miljardia euroa vähemmän kuin vuodelle 2020 on budjetoitu mukaan lukien lisätalousarviot.

Valtiontalouden tuloiksi vuonna 2021 arvioidaan 53,4 miljardia euroa, josta 45,2 miljardia euroa on verotuloja. Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 8 prosenttia eli noin 3,2 miljardia euroa vuodelle 2020 budjetoituun – mukaan lukien lisätalousarviot – verrattuna.

Talousarvioesitys vuodelle 2021 on 10,8 miljardia euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 alijäämä on lisätalousarviot mukaan lukien 17,6 miljardia euroa. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 135 miljardiin euroon.

Kuntataloutta ja koronaa

Hallitus kertoo päättäneensä merkittävistä panostuksista työllisyyteen, ilmastoon, osaamiseen, kuntien peruspalveluihin sekä teollisuuden kilpailukykyyn. Työllisyystoimien tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset. Hallitus antaa työmarkkinaosapuolille toimeksiannon tehdä yhteinen esitys toimiksi, joka nostaisi eläkeikää lähestyvien työllisyyttä 10 000–12 000 henkilöllä. Mikäli toimeksianto ei johda asetettuihin tavoitteisiin, hallitus linjaa tarvittavat toimet yksityiskohtineen joulukuussa 2020.

Hallitus esittää koronavirustilanteen välittömiin kustannuksiin, koronasta aiheutuvan hoito- ja palveluvelan purkuun sekä kuntatalouden tukemiseen yhteensä noin 4 miljardin euron kokonaisuutta. Välittömiin koronaan liittyviin menoihin esitetään tässä vaiheessa yhteensä noin 2 miljardin lisäystä vuosille 2020 ja 2021.

Lisäksi kuntataloutta ehdotetaan tuettavaksi yhteensä 1,45 miljardin tukipaketilla syksyn 2020 lisätalousarvioesityksessä ja vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä 12,5 miljardia euroa vuonna 2021.

Juttuvinkki: UPM on sulkemassa Suomessa pysyvästi paperitehtaan – ”Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle”

Rahapelituottojen alentuessa edunsaajien rahoitus turvataan vuoden 2021 osalta. Hallitus esittää yhteensä noin 130 miljoonan euron valtuutta ja 13,5 miljoonan euron määrärahaa kolmelle uudelle väylähankkeelle, joita ovat Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen, valtatie 4 Äänekoski–Viitasaari-tieosuuden kehittäminen sekä Tampere–Jyväskylä-radan parantamisen 1. vaihe.

Talousarvioesitys luo hallituksen mukaan myös edellytyksiä osaamistason ja työllisyyden kestävälle kasvulle uudistamalla oppivelvollisuuden jatkumaan 18 ikävuoteen asti, panostamalla jatkuvaan oppimiseen sekä alentamalla varhaiskasvatusmaksuja.

Energiaverotus uudistuu

Tavoitteena on myös vähentää ilmastopäästöjä ja tukea talouden kehittymistä uudistamalla energiaverotusta. EU:n elpymisrahoituksen avulla luotavan Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on ohjata useamman vuoden aikana 0,9–1,2 miljardia euroa suoraan vihreän siirtymän tukemiseen.

Lämmityspolttoaineiden, kuten esimerkiksi kivihiilen, maakaasun ja polttoöljyn, verotusta korotetaan nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla vuoden 2021 alusta. Osana lämmityspolttoaineiden veron korotusta turpeen verotus kiristyy 2,7 eurolla megawattituntia kohden.

Siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen tuetaan toteuttamalla vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus. Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan, ja sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosiksi 2021–2025.

Lisäksi työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistetaan ja työsuhdepolkupyörä säädetään 1 200 euroon asti verovapaaksi eduksi. Tupakkaan ja alkoholiin tehdään molempiin 50 miljoonan euron veronkorotus.

Lue myös: Yritykset pessimistisinä – eivät usko hallituksen kykenevän edistämään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä

Kommentoi Facebookissa