UPM on sulkemassa Suomessa pysyvästi paperitehtaan – ”Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle”

UPM:n suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 työpaikkaan.

UPM:n suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 työpaikkaan. (Kuva UPM)

UPM ilmoittaa suunnittelevansa toimintojen tehostamista kilpailukyvyn varmistamiseksi.

TALOUS UPM suunnittelee Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa.

UPM suunnittelee tehostamisjärjestelyjä myös UPM Biorefining– ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla, ja järjestelyt koskevat yhtiön suomalaisia sellutehtaita, UPM Metsää ja UPM Tervasaaren tehdasta. Toteutuessaan suunnitelmien on arvioitu tuovan 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Yhtiö toteaa, että paino- ja kirjoituspaperien kysynnän pitkäaikainen lasku ja talouden näkymien heikentyminen vaativat ripeitä toimia UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Supistuvilla markkinoilla sekä yhtiön toimintojen että paikallisen liiketoimintaympäristön kilpailukyvyllä on erittäin suuri merkitys.

Tänä vuonna COVID-19-pandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen kysyntähäiriön paino- ja kirjoituspaperien markkinoilla. Vaikka näiden paperilaatujen kysynnän normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä sulkutoimien rauettua, maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet.

UPM Communication Papers suunnittelee Kaipolan tehtaan pysyvää sulkemista viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta, vaikuttaa noin 450 työpaikkaan ja vähentää graafisten paperien kapasiteettia 720 000 tonnilta, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

Juttuvinkki: UPM sijoittaa 3 miljardia dollaria uuteen sellutehdashankkeeseen – ”Taseemme on toimialan paras”

– Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

UPM Communication Papers suunnittelee järjestelyjä ja tehostamistoimia myös liiketoiminnan tukitoimintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan noin 170 työpaikkaan yli kymmenessä maassa. UPM suunnittelee myös myyvänsä UPM Shottonin paperitehtaan muunnettavaksi toiselle tuotealueelle.

UPM aloittaa Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tehtaiden ja tukitoimintojen organisaatioihin suunniteltuja muutoksia. Muutoksilla on tarkoitus lisätä joustavuutta ja tehokkuutta kunnossapidossa, tuotannossa ja hallinnossa. Enimmillään suunnitelma johtaa 110 työpaikan vähentämiseen.

UPM Specialty Papers suunnittelee UPM Tervasaaren tehtaan organisaation uudelleenjärjestelyä ja optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitellut toimet vaikuttavat toteutuessaan noin 50 työpaikkaan.

Tiedotetut suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 työpaikkaan, joista valtaosa on Suomessa. Aiemmin tänä vuonna UPM tiedotti sulkevansa Chapellen paperitehtaan Ranskassa ja vaneritehtaan Jyväskylässä sekä tehostavansa UPM Raflatacin toimintaa. Näistä toimenpiteistä syntyy noin 45 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Lue myös: Finnair aloittaa yt-neuvottelut – arvioitu vähennystarve 1 000 työpaikkaa

Kommentoi Facebookissa