UPM sijoittaa 3 miljardia dollaria uuteen sellutehdashankkeeseen – ”Taseemme on toimialan paras”

UPM Fray Bentos sai aikoinaan aikaan protesteja ja selkkauksen jopa Uruguayn ja Argentiinan välille.

UPM Fray Bentos sai aikoinaan aikaan protesteja ja selkkauksen jopa Uruguayn ja Argentiinan välille. (Kuva UPM)

UPM investoi maailmanluokan sellutehtaaseen ja satamatoimintoihin Uruguayssa.

TALOUS UPM teki eilen päätöksen uuden 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamisesta Paso de los Torokseen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosissa. Kyseinen 2,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin investointi lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosenttia.

Tehdasinvestoinnin lisäksi UPM investoi USD 350 miljoonaa satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin hankkeisiin Paso de los Toroksessa. Suunnitellun aikataulun mukaisesti tehdas käynnistyisi vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Investoinnin edellytyksiä on valmisteltu Uruguayn valtion kanssa. Uruguaylle projekti ja siihen liittyvät infrastruktuurihankkeet tarjoavat merkittävät mahdollisuudet maan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehittämiseen.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Liiketoiminnalliset lähtökohdat investoinnille ovat suotuisat: sellun pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat hyvät, erityisesti Aasiassa. Vahva markkinakasvu perustuu globaaleihin megatrendeihin, jotka vaikuttavat pehmo-, pakkaus- ja erikoispapereiden kysyntään. Globaalin trendikasvun markkinasellulle on arvioitu jatkuvan noin kolmen prosentin vuosivauhtia.

UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä.
UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä. (Kuva UPM)

Eukalyptuksen saatavuus tehtaalle on varmistettu UPM:n omilta ja vuokratuilta plantaaseilta sekä yhteistyösopimuksin yksityisten maanomistajien kanssa. UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä. Niiltä toimitetaan puuta sekä uudelle että UPM Fray Bentosin tehtaalle.

UPM Fray Bentos sai aikoinaan aikaan protesteja ja selkkauksen jopa Uruguayn ja Argentiinan välille. Tuleva tehdas on suunniteltu täyttämään Uruguayn tiukat ympäristövaatimukset sekä kansainväliset standardit ja suositukset uudenaikaisille tehtaille, mukaan lukien viimeisimmän ja parhaana pidetyn teknologian käyttö. Tehtaan ympäristövaikutuksia seurataan UPM:n mukaan laajalla ja läpinäkyvällä valvonnalla.

Rakennusvaiheen ollessa vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee noin 6 000 henkilöä. Toiminta-aikanaan tehtaan arvioidaan luovan Uruguayn talouteen noin 10 000 pysyvää työpaikkaa, joista noin 4 000 olisi UPM:n ja sen suorien alihankkijoiden palveluksessa. Noin 600 yrityksen arvioidaan toimivan suoraan tehtaan arvoketjussa.

Maansiirtotyöt tehdasalueella ja sataman ruoppaus aloitetaan välittömästi, samoin kuin tavanomaiset projektin valmistelutyöt. Tarjouskilpailu päälaitetoimituksista ja projektin resurssointi ovat käynnissä.

Lue myös: Uruguay houkuttelee UPM:n uutta sellutehdasta – maan presidentti tapasi Niinistön

Kommentoi Facebookissa