Hävikkibanaanista jäätelöä, olutmäski uusiokäyttöön – kiertotaloushaun kokeilut on nyt valittu

Hedelmistä yleisimmin hävikkiin päätyy banaani, joten niitä on käytännössä aina saatavilla myös aresaanijäätelöön.

Hedelmistä yleisimmin hävikkiin päätyy banaani, joten niitä on käytännössä aina saatavilla myös artesaanijäätelöön. (Kuva Fotolia)

Tarkoituksena oli löytää uusia ratkaisuja sekä innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla.

TALOUS Kiertotaloushaun kokeilut on valittu. Kokeilun paikan ensimmäisessä haussa etsittiin kiertotalouden pienkokeiluja erityisesti asumisen, liikkumisen ja ruoan teemoista. Rahoitettavaksi valittiin 21 kokeilua, jotka toteutetaan pääosin vuoden 2017 aikana.

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi etsi kesän aikana kiertotalouteen liittyviä kokeiluja, jotka voisi toteuttaa 500–5 000 eurolla. Haku oli avoin kaikille. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 126. Valittujen kokeilujen toteuttajista löytyy muun muassa yksityishenkilöitä, useita yrityksiä ja yhdistyksiä, kaksi ammattikorkeakoulua sekä Lappeenrannan ja Keravan kaupungit.

Jätetyissä ehdotuksissa korostuivat erityisesti ruokaan liittyvät ideat. Valituista kokeiluista lähes puolet pyrkii vähentämään ruokahävikkiä erilaisin keinoin. Esimerkiksi Banelino-kokeilussa hävikkibanaanit jalostetaan artesaanijäätelöksi. Idealgrain Oy:n kokeiluissa etsitään tapoja hyödyntää oluen panemisessa syntyvää mäskiä. Helsingissä toimivan hävikkiruokala Loopin toimintamalli pyritään kokeilujen avulla levittämään koko maahan.

Liikkumiseen liittyvissä kokeiluissa tullaan testaamaan erityisesti yhteiskäyttöautojen hyödyntämistä. Toteutettavaksi valittiin myös useita sellaisia kokeiluja, jotka eivät suoraan liittyneet asumiseen, liikkumiseen tai ruokaan, mutta joiden katsottiin muuten edistävän kiertotalouden tavoitteita.

Esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulu pyrkii kokeilullaan helpottamaan korjauspalvelujen käyttöä sekä tukemaan pienten korjausyrittäjien toimintaa. Tyylitoimisto Oy haluaa omilla kokeiluillaan vaikuttaa kestävään kulutukseen vaatteiden osalta.

Tuomaristoon kuului asiantuntijoita muun muassa Sitrasta, Helsingin yliopistosta ja eri ministeriöistä.

– Raadissa käyty keskustelu osoitti, että Suomessa on jo kiertotalouden ja kokeilujen huippuasiantuntijoita. Seuraava askel on lisätä ymmärrystä ja osaamista kaikkialla Suomessa, jotta osataan hyödyntää eritasoisia kokeiluja – pieniä nopeita kokeiluja ja laajempia tutkimuksellisia kokeiluja – oikeissa kohdin, kertoo Kokeileva Suomi -tiimin projektipäällikkö Ira Alanko valtioneuvoston kansliasta.

Haun tarkoituksena oli muun muassa löytää uusia ratkaisuja sekä innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin.

– Haku on selvästi tuonut uusia toimijoita kiertotalouskentälle. Hakuun tuli ehdotuksia monilta sellaisilta toimijoilta, jotka eivät ole ennen olleet vahvasti tekemisissä kiertotalouden teemojen kanssa, kommentoi erityisasiantuntija Johanna Kotipelto valtioneuvoston kansliasta.

Hallitus päätti keväällä 2016 myöntää kahden miljoonan euron siemenrahan Kokeilun paikan perustamiseksi sekä ensimmäisten alustan kautta tehtävien kokeiluhakujen rahoittamiseksi. Kiertotalouden haussa oli jaossa 100 000 euroa.

Suurin osa valittavista kokeiluista sai toteutuksensa tueksi maksimisumman eli 5 000 euroa. Pienin jaettava summa on 2 000 euroa. Rahan lisäksi kokeilut saavat myös tukea kokeilun toteuttamiseen ja viestintään. Näin parhaita käytäntöjä saadaan levitettyä koko Suomeen.

Kiertotalouden kokeiluhaku oli jo itsessään kokeilu, jolla haettiin uutta tapaa pienkokeilujen rahoittamiseksi sekä eväitä uuden kokeilunpaikka.fi -alustan jatkokehittämiseen. Kiertotaloushaun kokemuksia hyödynnetään myös seuraavien hakujen käynnistämisessä.

  • Valitut kiertotalouden kokeilut löytyvät täältä

Kommentoi Facebookissa