Helsingin yliopistolle testamentattiin neljä miljoonaa – lahjoitusvaroja nyt yli 40 miljoonaa euroa

Lahjoitukset ovat merkittävä tuki Helsingin yliopiston tutkimukselle ja opetukselle.

Lahjoitukset ovat merkittävä tuki Helsingin yliopiston tutkimukselle ja opetukselle. (Kuva Fotolia)

Professori Maija Lehtosen testamenttilahjoituksella tuetaan mm. ranskan kieltä ja kirjallisuutta.

TIEDE Helsingin yliopiston entinen yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan professori Maija Lehtonen on testamentannut omaisuutensa kotiyliopistolleen ja siellä erityisesti humanistiselle tieteenalalle. Kaksi vuotta sitten edesmennyt professori on määritellyt tuen kohteena oleviksi tutkimusaloiksi ranskan kielen, ranskankielisen kirjallisuuden, Ranskan historian, suomalais-ranskalaiset kulttuurisuhteet tai suomalaisen kirjallisuuden.

Tieteenaloja on tarkoitus tukea jakamalla apurahoja ja palkintoja jatko-opiskelijoille ja erityisesti post-doc-vaiheessa oleville tutkijoille sekä opettajille. Lisäksi jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille on mahdollisuus myöntää korkeintaan neljän vuoden mittaisia Lehtosen rahaston nimikkopaikkoja.

Maija Lehtosen omaisuuden arvo on huomattava, hieman yli 4 miljoonaa euroa. Rahojen käytöstä päättää Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen rahaston hoitokunta kuultuaan kyseisten alojen professoreita. Vuosittain jaettava summa on noin 150 000 euroa. Näillä näkymin ensimmäiset apurahat tullaan jakamaan kuluvan vuoden syksyllä.

Maija Lehtosen testamentti on Helsingin yliopiston suurin yksittäinen kertalahjoitus. Yhteensä Helsingin yliopistolla on nykyisessä varainhankinnan kampanjassa alkaen vuodesta 2013 yli tuhat lahjoittajaa ja yli 40 miljoonaa euroa lahjoitusvaroja. Puolet lahjoituksista on saatu säätiöiltä, mutta myös yksityishenkilöt ovat merkittävä lahjoittajaryhmä.

Yhteensä Helsingin yliopiston lahjoitusvarojen kokonaisuus on yli 170 miljoonaa euroa ja lahjoittajia useita tuhansia alkaen vuodesta 1745.

Kommentoi Facebookissa