Jäänmurtajia uhkaa lakko – liikenne Perämeren satamiin pysähtyisi kokonaan

Arctian jäänmurtajalaivaston vanhin alus Voima on ollut käytössä jo yli puoli vuosisataa.

Arctian jäänmurtajalaivaston vanhin alus Voima on ollut käytössä jo yli puoli vuosisataa. (Kuva Arctia)

Lakko aiheuttaisi toteutuessaan merkittävää haittaa meriliikenteelle.

TYÖTAISTELUT Jään- ja monitoimimurtajien työriitaan ei ole syntynyt sopua. Toteutuessaan lakko pysäyttäisi liikenteen Perämerellä kokonaan.

Suomen Laivanpäällystöliitto ry hylkäsi sovintoehdotuksen, Suomen Varustamot ry olisi sen hyväksynyt. Jään- ja monitoimimurtajien kansipäällystöä koskevaan työriitaan ei näin syntynyt sopua valtakunnansovittelija Minna Helteen sovintoehdotuksen pohjalta.

Jäänmurtajia ja monitoimimurtajia uhkaava lakko alkaisi 7.3.2018 klo 14. Valtakunnansovittelija Minna Helle esittää työ- ja elinkeinoministeriölle työnseisauksen siirtämistä kahdella viikolla eteenpäin. Lakko voisi tällöin alkaa aikaisintaan 21.3.2018 klo 14.

– Kyseessä on erittäin vakava lakonuhka, joka kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaa huomattavasti yleistä etua. Sovittelussa on tehty se, mikä on tällä erää mahdollista. Sovittelulle tarvitaan nyt lisää aikaa, Helle sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on mahdollisuus siirtää lakon alkamista, kun kyseessä ovat elintärkeät toiminnot.

– Jääpeite kasvaa merellä ennusteen mukaan maaliskuun puoliväliin saakka, joten toteutuessaan lakko aiheuttaisi merkittävää haittaa merikuljetuksille, teollisuudelle ja ulkomaankaupalle, sanoo Liikenneviraston talvimerenkulkuyksikön päällikkö Markus Karjalainen.

Liikennevirasto tilaa jäänmurtopalvelut Suomen meriväylille.

– Lakko pysäyttäisi liikenteen Perämeren satamiin kokonaan. Vallitsevan jäätilanteen valossa Selkämeren ja Suomenlahden satamiin pääsisivät vain vahvat ja korkean jääluokan omaavat alukset, jotka pystyvät liikkumaan jäissä itsenäisesti, kertoo Karjalainen.

Sääolot vaikuttavat kuitenkin siihen, miten jäät ahtautuvat ja tilanne voi muuttua oleellisesti. Lakon uhkan lisäksi jäänmurtajien toimintaan saattaa vaikuttaa Suomen Laivanpäällystöliiton julistama hakusaarto.

Kommentoi Facebookissa