Joka kymmenes 40 vuotta täyttänyt sairastaa diabetesta

Veren sokeriarvojen mittaaminen on nykyisin nopeaa ja yksinkertaista. (Kuva Fotolia)

Diabetesta sairastavien yli nelikymppisten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 82 prosenttia.

TERVEYS Vuoden 2015 lopussa 314 001 suomalaista oli oikeutettu erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen takia. Lisäksi arvioidaan, että diabetesta sairastaa tietämättään noin 200 000 suomalaista, mikä nostaa suomalaisten diabeetikkojen yhteismäärän puoleen miljoonaan.

Eniten diabetes on lisääntynyt yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Vuonna 2015 sairaus oli todettu 15,9 prosentilla ikäluokasta.  Kymmenessä vuodessa diabetesta sairastavien määrä on tässä ikäryhmässä noussut 99,7 prosenttia eli se on käytännössä kaksinkertaistunut. Nuoremmassa, 40–64-vuotiaiden ikäryhmässä kasvua on 61 prosenttia. Diabetes on todettu 6,3 prosentilla ikäryhmästä.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä tilasto- ja indikaattoripankista Sotkanet.fi:stä. Diabeteslääkkeisiin erikoistunut lääkeyhtiö Novo Nordisk vertaili diabeteksen lisääntymistä Suomessa palvelun pohjalta.

Diabeteslääkäri Tero Saukkonen Novo Nordiskilta pitää kehitystä hälyttävänä. Tärkeimpänä syynä diabeteksen lisääntymiseen hän pitää epäterveellisten elintapojen yleisyyttä ja väestön ikääntymistä.

– Monet nykypäivän tavallisenakin pitämämme elintapa-asiat altistavat tyypin 2 diabetekselle, kuten istumatyö ja arkiliikunnan vähyys. Toisaalta perimällä on vahva rooli tyypin 2 diabeteksen synnyssä: jo toisen vanhemman diabetes kaksinkertaistaa riskin. Elintapamuutoksilla voi kuitenkin pienentää omaa sairastumisriskiään, Saukkonen toteaa.

Alueellisessa tarkastelussa yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden välillä näkyy eroja. Esimerkiksi yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä diabetes on yleisin Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueella, jossa 65 vuotta täyttäneistä 17,1 prosentilla on diabetes. Alin prosenttiosuus – 14,6 prosenttia – löytyy Turun alueelta. Käytännössä siis Kuopion alueella yksi kuudesta ja Turun alueella yksi seitsemästä sairastaa diabetesta.

– Tämä vahvistaa osaltaan sitä tietoa, että Pohjois-Karjala-projektin kimmokkeena aikanaan olleet itä-länsi-terveyserot ovat Suomessa edelleen olemassa. Samansuuntaisia tuloksia on vielä 2000-luvulla saatu muun muassa sydäninfarktien esiintymisestä, Tero Saukkonen huomauttaa.

Oulun yliopistosairaalan alueella diabetes on todettu 17 prosentilla yli 65-vuotiaista, Tampereen alueella 16,7 prosentilla ja Helsingin alueella 14,7 prosentilla.

Suurin osa sairastuneista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Se on etenevä sairaus, mikä tarkoittaa sitä, että potilas, joka hoidon alussa tarvitsee lähinnä elämäntapaohjausta ja tehostusta elimistön kykyyn hyödyntää insuliinia, saattaa myöhäisemmässä vaiheessa tarvita samantapaista insuliinikorvaushoitoa kuin tyypin 1 diabetesta sairastava.

– Yhteiskunnan näkökulmasta tärkeää olisi keskittyä kahteen asiaan: luoda sellaisia kannustimia ja rakentaa sellaista ympäristöä, joka edistää tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyä. Toisaalta niiden kohdalla, jotka jo sairastavat, olennaista on huolehtia diabeteksen hoidon riittävästä tehostamisesta taudin edetessä vakavien liitännäissairauksien ehkäisemiseksi, korostaa diabeteslääkäri Tero Saukkonen.

  • Maailman diabetespäivää vietetään 14. marraskuuta.

Kommentoi Facebookissa